fot. Wielkopolski ZPN

Ogłoszenie o przejęciu klubu

Na podstawie § 18 ust. 4 lit. b) uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie (z późn. zm.), w związku z planowanym przejęciem sekcji piłki nożnej

MIĘDZYSZKOLNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "MARCINKI KĘPNO"

z siedzibą w Kępnie (63-600) przy ul. Dąbrowskiego 9/2, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda jako inna osoba prawna będącą organizacją pożytku publicznego pod nr 0000205843 , NIP: 6191892023

przez

STOWARZYSZENIE KĘPIŃSKI KLUB PIŁKARSKI POLONIA 1908 - MARCINKI KĘPNO

z siedzibą w Kępnie (63-600) przy Al. Marcinkowskiego 13A, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda pod nr 0000877133 , NIP: 6192052839;

wzywa się niniejszym wierzycieli do zgłaszania do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej (ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań, @: sekretariat@wielkopolskizpn.pl ) wszelkich roszczeń
wobec danego klubu, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, czyli do 10 grudnia.