fot. Wielkopolski ZPN

Ogłoszenie o przejęciu klubu Szok Bojanowo

Na podstawie § 18 ust. 4 lit. b) uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie (z późn. zm.), w związku z planowanym przejęciem sekcji piłki nożnej

MIĘDZYSZKOLNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "SZOK" BOJANOWO

z siedzibą w Bojanowie, ul. Lipowa 2, 63-940 Bojanowo, NIP 699 18 46 071, REGON 411502120, wpisanego do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Rawickiego pod nr 13/2002;

przez

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BAF BOJANOWSKA AKADEMIA FUTBOLU

z siedzibą w Bojanowie, ul. Lipowa 2, 63-940 Bojanowo, NIP 699 19 70 078, REGON 523941947, wpisanego do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej pod nr 27

wzywa się niniejszym wierzycieli do zgłaszania do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej (ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań, @: sekretariat@wielkopolskizpn.pl ) wszelkich roszczeń
wobec danego klubu, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, czyli do 2 lutego 2023 roku.