fot. Piłka

Ograniczenia w zakresie sportu od 4 maja

W dniu 2 maja 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w  związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z zapowiedziami, od 4 maja działalność sportowa będzie mogła być prowadzona na stadionach sportowych i boiskach - w tym szkolnych, wielofunkcyjnych, typu Orlik. Niestety po konsultacjach nie zmieniono pierwotnych założeń związanych z zasadami ograniczeń.

W tym samym czasie na obiektach będzie mogło przebywać nie więcej niż 6 osób i 1 trener, z wyłączeniem ich obsługi. Nie będzie też możliwości dzielenia obiektów (nawet pełnowymiarowych) na mniejsze jednostki na potrzeby treningów. Ponadto na podmiot udostępniający obiekt nałożono następujące obowiązki:
- weryfikacja liczby osób korzystających z obiektu lub sprzętu;
- uniemożliwienie korzystania z szatni i zaplecza sanitarnego (poza toaletą);
- zapewnienie osobom korzystającym  z obiektu lub sprzętu środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
- dezynfekcja urządzeń i sprzętu po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
- zapewnienie 15-minutowych odstępów pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ograniczenie kontaktu pomiędzy grupami korzystających.

Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu będą obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt. W czasie treningu trener i zawodnicy nie będą mieli obowiązku zakrywania ust i nosa. W drodze na trening i z treningu powyższe będzie już obowiązywało na zasadach ogólnych. Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, dziecko do lat 13 może dotrzeć na obiekt i go opuścić wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

W ocenie prawnika związkowego, Pawła Sliwowskiego, rozporządzenie nie nakłada obowiązku zachowania odległości pomiędzy trenującymi, ale Ministerstwo Sportu mimo wszystko zaleca zachowywania dystansu również w zakresie treningów.

Przypominamy, że Ministerstwo Sportu opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które są zgodne z zapisami rozporządzenia. Zapoznać się można z nimi tutaj (klik!).