fot. Piłka nożna

Ograniczenia w zakresie sportu w obszarach zagrożenia

8 sierpnia weszło w życie nowe rozporządzenie związane z epidemią COVID-19. Na mocy nowych przepisów ustanowiono nowe rodzaje obszarów, w których wprowadzono dodatkowe obostrzenia dotyczące również sportu.

Na terytorium Polski możliwe będzie teraz wyznaczanie stref o wyższej liczbie zakażeń koronawirusem. Wyróżniane będą obszary tzw. żółte i czerwone. W Wielkopolsce zaliczono do nich:
- powiat ostrzeszowski - obszar czerwony;
- powiat kępiński - obszar żółty.

Zgodnie z przepisami na wskazanych obszarach obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia. Obejmują one również sport. O ile dla całego kraju utrzymano dotychczasowe zasady organizacji wydarzeń sportowych (250 uczestników + 50% miejsc dla publiczności na obiektach sportowych + reżim sanitarny), o tyle w wyznaczonych obszarach rygor będzie surowszy.

W strefie czerwonej, wydarzenia/zajęcia/współzawodnictwo mogą być prowadzone jedynie na obiektach sportowych, ale bez udziału publiczności. Z kolei w strefie żółtej, wydarzenia/zajęcia/współzawodnictwo sportowe odbywać się mogą z udziałem publiczności, ale w liczbie ograniczonej do 25% miejsc na widowni.