fot. Wielkopolski ZPN

Organizacja rozgrywek młodzieżowych w sezonie 2021/22

Od sezonu 2021/22 rozgrywki młodzieżowe będą prowadzone w Wielkopolsce w zmienionej formule. Zespoły w trakcie roku rozegrają cztery serie spotkań, a awanse i spadki będą przeprowadzane co pół roku. 

W nowym sezonie wszystkie zmagania w kategoriach od Juniora A1-A2 do Orlika E1 toczyć się będą w grupach o liczebności maksymalnie ośmiu drużyn. Dzięki temu wiele zespołów rozegra więcej spotkań niż dotychczas i wydłuży się czas trwania rozgrywek. W obrębie jednej rundy kluby będę rywalizować w systemie mecz-rewanż, co da 14 spotkań ligowych w półroczu. Tym samym nie będzie już nieakceptowalnych sytuacji, w których zmagania ligowe trwały zaledwie dwa miesiące, a nawet krócej. 

Po wymuszonych pandemią modyfikacjach, skorygowana zostanie hierarchia lig młodzieżowych. Ligi wojewódzkie będą prowadzone tak jak do tej pory - od Juniora A1-A2 do Młodzika D2. Wciąż funkcjonować będą dwie grupy, z których każda, zgodnie w wyżej przedstawionym założeniem, liczyć będzie osiem zespołów. Standaryzacja nastąpi w ligach okręgowych. W każdym roczniku funkcjonować będzie sześć I lig i sześć II lig. Nominalnie dwie grupy na każdym poziomie utworzą drużyny z regionu poznańskiego, a po jednej - z regionów kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego oraz pilskiego. Taka decyzja podjęta została w oparciu o liczbę drużyn, jakie w poszczególnych częściach województwa występowała w rozgrywkach. Co istotne, w przypadku niepełnych lig możliwe jest przesuwanie drużyn pomiędzy grupami w oparciu o kryterium geograficzne. Nie jest określona liczba III lig, natomiast podstawą ich tworzenia będzie zastrzeżenie dotyczące maksymalnej liczby ośmiu drużyn w grupie.

Nowy format rozgrywek zakłada większą rotację drużyn. Awanse i spadki będą przeprowadzane co pół roku. Dzięki temu nastąpi szybsze dostosowywanie poziomu rywalizacji do możliwości poszczególnych drużyn i zawodnicy będą mogli rywalizować na bieżąco z rówieśnikami o podobnych umiejętnościach. Efektem będzie z pewnością mniejsza liczba wycofań po półroczu oraz próśb o zmianę lig, których Związek w każdej przerwie w rozgrywkach otrzymywał kilkadziesiąt. Takie rozwiązanie pozwoli również w znacznym stopniu rozwiązać problem klubów, w których następują duże zmiany powiązane procesem edukacyjnym i przejściem między szkołą podstawową a średnią.

Jak można zauważyć, system opracowany został dla kategorii do Orlika E1 włącznie. Od początku sezonu 2021/22 zmagania Orlika E2 prowadzone będą w formule towarzyskich turniejów, bez wyników i prowadzenia klasyfikacji. System funkcjonujący do tej pory w Skrzatach i Żakach, zgodnie z planem zostaje rozszerzony na kolejną kategorię. Schemat organizacyjny zostanie oczywiście dopasowany do specyfiki rywalizacji Orlików, w szczególności wymiarów boisk i bramek.

Wydział Gier i Ewidencji wraz z ogłoszeniem zasad organizacji rozgrywek, rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń na sezon 2021/22. Aplikacje skompletowane na dostępnym poniżej formularzu należy przesłać mailowo na adres zgloszenia@wielkopolskizpn.pl w terminie do 15 lipca.