Ostatnie dni zgłoszeń do rozgrywek!

Tylko do 30 czerwca kluby mają czas na zgłoszenie zespołów do rozgrywek w sezonie 2018/19. Ci, którzy jeszcze obowiązku nie dopełnili, mają na to ostatnią chwilę!


Ostateczny termin podjęcia decyzji o zgłoszeniu drużyny został wskazany w regulaminie rozgrywek i jest obowiązujący dla wszystkich lig prowadzonych w województwie. Jego niedopilnowanie może oznaczać, że dana drużyna, mimo zajętego w poprzednim sezonie miejsca, zostanie relegowana do niższej klasy. W przypadku braku zgłoszenia Wydział Gier i Ewidencji będzie sprawdzał przyczynę takiego stanu rzeczy, by jak najszybciej zamknąć i opublikować oficjalny skład lig na sezon 2018/19.

By dopełnić formalności, działacze powinni przesłać do Związku wypełniony druk zgłoszeniowy klubu. Formularze dla poszczególnych klas rozgrywkowych można pobrać poniżej oraz w zakładce Kluby - Regulaminy i dokumenty. Po uzupełnieniu danych dokument należy przesłać na adres podany w zgłoszeniu.


ZGŁOSZENIE DO LIG WOJEWÓDZKICH
ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK KOBIECYCH
ZGŁOSZENIE DLA ZESPOŁÓW STREFY POZNAŃSKIEJ