fot. Ryczałty kom

Oświadczenie do płatności ryczałtowych/przelewowych ekwiwalentów sędziowskich

Wielkopolski ZPN rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do programu płatności ryczałtowych bądź przelewowych ekwiwalentów sędziowskich w sezonie 2022/23. Dokumenty są przyjmowane do 31 lipca.

Płatności ryczałtowe obowiązkowo funkcjonują w trzech najwyższych poziomach rozgrywkowych - ARTBUD IV lidze, RED BOX V lidze oraz RED BOX Klasie Okręgowej. Z możliwości rozliczania arbitrów poprzez Związek korzysta jednak w tej chwili już zdecydowana większość podmiotów zrzeszonych w Wielkopolskim ZPN.

Decydując się na ryczałt na podstawie wystawionego dokumentu księgowego, kluby dokonują płatności na konto Związku jednorazowo bądź w ratach. Tym samym jednym przelewem mogą sfinalizować wszystkie formalności związane z opłatami sędziowskimi, zdejmując jednocześnie z siebie obowiązki podatkowe, które przechodzą w tej sytuacji na Związek. Jedyny warunkiem przystąpienia do programu jest brak zaległości wobec Wielkopolskiego ZPN.

Drugą opcją obok ryczałtu jest wypłata ekwiwalentów sędziowskich po spotkaniach przelewami. By przystąpić do tego programu, należy zobowiązać się do uiszczania należności z konta klubu w terminie 7 dni od rozegrania meczu.

Deklarację płatności należy złożyć na poniższym formularzu. Dokument jest zautomatyzowany, dzięki czemu można go w całości wypełnić komputerowo i wydrukować wyłącznie w celu złożenia podpisu i pieczątki.

Po dokonaniu tych czynności oświadczenie w formacie .pdf (nie jako obraz jpg/png!) należy przesłać mailowo na adres dyscyplina@wielkopolskizpn.pl w terminie do 31 lipca. Oświadczenia mają moc obowiązującą na cały sezon 2022/23.

Dodatkowych informacji w temacie udziela Piotr Hajduk pod numerem telefonu 882 745 122.