fot. Wielkopolska Odnowa Wsi

"Pięknieje Wielkopolska Wieś" - dofinansowanie inwestycji sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego do 26 lutego przyjmuje wnioski w XI edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś". W jego ramach można uzyskać wsparcie inicjatyw związanych m.in. z inwestycją w obiekty sportowe w wysokości do 50 tysięcy złotych.

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców wsi i małych miast, które uczestniczą w samorządowym programie „Wielkopolska  Odnowa  Wsi  2020+”,  na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane koncepcje odnowy i rozwoju. Realizacja konkursu służy podniesieniu jakości życia na terenach wiejskich, integracji lokalnych społeczności, poprzez ich bezpośrednie zaangażowanie w realizację projektów, a także promocji idei odnowywsi. Uczestnikami projektu kwalifikowanymi do ubiegania się o wsparcie jest obecnie prawie 1800 sołectw, których listę można sprawdzić tutaj (klik!).

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty m.in. w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę sołectwa (miejscowości) oraz tradycji społeczności lokalnych. Dopuszcza się dofinansowanie zakupu sprzętu i/lub wyposażenia w ramach realizacji projektów zagospodarowania przestrzeni publicznej (np. zakup stołów, krzeseł, sprzętu AGD w ramach remontu świetlicy). W powyższych ramach jak najbardziej mieszczą się zatem działania związane z poprawą stanu infrastruktury sportowej. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż właśnie w taki sposób środki w ramach podobnego programu wykorzystywano w innych województwach, np. na zakup i montaż piłkochwytów.

O dofinansowanie działań mogą ubiegać się gminy składając maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie projektów planiowanych do realizacji w sołectwie lub miejscowości do 5 tys. mieszkańców uczestniczących w programie, przy czym danego sołectwa/miejscowości może dotyczyć tylko 1 projekt.

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota dotacji nie może być niższa niż 10 tysięcy złotych ani wyższa niż 50 tysięcy złotych. Wnioski gminy muszą złożyć do 26 lutego.

Szczegóły programu dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (tutaj!).