fot. Wielkopolski ZPN

Podział grup w Klasie Okręgowej

Wielkopolski ZPN prezentuje podział zespołów na grupy rozgrywkowe Klasy Okręgowej w sezonie 2019/20.

Decyzją Zarządu Związku, wszystkie Klasy Okręgowe liczyć będą po 16 drużyn. Podział zespołów dokonany został zgodnie z kluczem geograficznym. Po wnikliwej analizie kilku porównywalnych wariantów, jako obowiązujący w sezonie 2019/20 wybrany został podział najbardziej zbliżony do dotychczas funkcjonującego.

Wybór prezentowanej opcji nie oznacza, że podział ten obowiązywać będzie w kolejnych latach. Przypisanie do grup obowiązuje tylko na sezon 2019/20. W kolejnych rozgrywkach zachowany zostanie format 6 grup liczących po 16 drużyn. Przed każdym kolejnym sezonem odrębnie dokonywany będzie jednak podział drużyn na grupy w oparciu o klucz geograficzny i analizę odległości pokonywanych przez wszystkie zespoły.

Powyższe założenie oznacza, że grupy Klas Okręgowych w kolejnych sezonach mogą się znacząco różnić. Najbardziej odczuć to mogą kluby znajdujące się na pograniczu obszarów różnych grup. Możliwe jest jednak wystąpienie diametralnie różnych podziałów, tak by wszystkie zespoły na przestrzeni kilku sezonów mogły uczestniczyć w rozgrywkach w wariancie najbardziej dla nich korzystnym pod względem ekonomicznym.

Klasy Okręgowe 2019/20 - grupy 1-3

Klasy Okręgowe 2019/20 - grupy 4-6