fot. Wielkopolski ZPN

Pomoc z "Tarczy" dla działających w sporcie

Wielkopolski ZPN przypomina, iż na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, czyli kolejnych tzw. "tarcz antykryzysowych", z przewidzianych tam instrumentów pomocowych mogą korzystać również przedsiębiorcy prowadzący szeroką rozumianą działalność sportową.

Wśród instrumentów pomocowych uruchomiono są te, które stosowane były już przy lockdownie przed rokiem - m. in. zwolnienie ze składek ZUS, mikrodotacje, świadczenia postojowe itd.. Skorzystać z nich mogą również podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sporcie, a więc np. kluby sportowe, sędziowie czy trenerzy oraz fizjoterapeuci. 

Warunkiem niezbędnym jest wspomniany status przedsiębiorcy, odpowiedni spadek przychodów (min. 40% względem poprzedniego miesiąca lub miesiąc do miesiąca w porównaniu z poprzednim rokiem) oraz prowadzenie na określony dzieńprzeważającej działalności gospodarczej wg odpowiedniego kodu PKD. Od 1 lutego przyjmowane są wnioski w ramach "Tarczy 7.0" obejmującej czasowo grudzień oraz styczeń.

Przykładowe kody PKD uprawniające do uzyskania pomocy:
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

Powyższe kody działalności uprawniają również (po spełnieniu innych pozostałych warunków) do wnioskowania o otrzymanie subwencji w ramach tzw. tarczy finansowej 2.0. czyli programu pomocowego obsługiwanego przez Polski Fundusz Rozwoju. Szczegóły tego programu dostępne są tutaj (klik!).