Pro Junior System w IV lidze

​W celu promowania i rozwijania jakości szkolenia w sezonie 2018/2019 do IV ligi wprowadzony zostanie Pro Junior System.

​Dzięki temu programowi  występy juniorów, a w szczególności wychowanków, w rozgrywkach seniorów będą premiowane. Według zasad Pro Junior System klubom  przyznawane będą punkty za minuty rozegrane w oficjalnych meczach rozgrywek mistrzowskich przez zawodników kwalifikujących się do Programu.

Według regulaminu Pro Junior System w IV lidze, za Juniora uważany jest każdy zawodnik, który posiada obywatelstwo polskie oraz w roku kalendarzowym, wieńczącym sezon rozgrywkowy kończy 19 rok życia lub mniej (urodzeni w roku 2000 i młodsi).

Kluby, które na koniec sezonu zgromadzą największa liczbę punktów zostaną nagrodzone finansowo. Wyróżnione zostanie pierwsze pięć miejsc według klasyfikacji.

1 miejsce - 35.000- zł brutto

2 miejsce - 25.000- zł brutto

3 miejsce - 20.000- zł brutto

4 miejsce - 15.000- zł brutto

5 miejsce - 5.000- zł brutto