fot. Ministerstwo Sportu - Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich

Program budowy zadaszeń boisk

Ministerstwo Sportu ogłosiło pilotażową edycję Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich. Na dofinansowania przeznaczono 15 milionów złotych, a o wsparcie starać się mogą przede wszystkim podmioty, które już przygotowują się do tego typu inwestycji.

Celem Programu jest stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego. Jego realizacja przyczyni się do zwiększenia dostępności do infrastruktury piłkarskiej w sezonie jesiennozimowym. Program jest elementem szerszej rządowej koncepcji dotyczącej rozwoju piłki nożnej w Polsce. To odpowiedź na stwierdzony deficyt obiektów tego typu, a także pierwsze przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim, inicjującym oraz wspierającym inwestycje w zakresie zadaszeń pełnowymiarowych boisk piłkarskich.

Dofinansowaniem mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury piłkarskiej w dwóch wariantach realizacyjnych:
- zadaszenie istniejącego boiska piłkarskiego o wymiarach minimum 90 x 45 m;
- budowa nowego pełnowymiarowego (105 x 68 m) boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem.

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1,5 mln zł w przypadku pierwszego wariantu oraz 3 mln zł w przypadku drugiego wariantu. Wnioski będzie można składać w dniach 17-27 lutego.

Co należy podkreślić, Program dedykowany jest podmiotom, które już poczyniły przynajmniej wstępne przygotowania do realizacji inwestycji, m.in. decyzję o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenie budowy, podstawowe elementy dokumentacji technicznej czy dokumenty potwierdzające posiadanie lub zapewnienie otrzymania środków finansowych umożliwiających realizację zadania.