fot. Wielkopolski ZPN

Program grantowy Wielkopolskiego ZPN

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej ogłasza program wsparcia wydarzeń piłkarskich w regionie w 2020 roku. Łącznie na granty dla organizatorów przeznaczono kwotę 40 tysięcy złotych! Wnioski w pierwszym cyklu konkursowym przyjmowane są do 17 stycznia.

Program grantowy to odpowiedź Związku na pojawiające się liczne prośby o wsparcie inicjatyw klubów. Jednocześnie, by zasady wsparcia były jak najbardziej przejrzyste, opracowano jednolity formularz zgłoszeniowy. Organizatorom ułatwi on ubieganie się o pomoc, a Związkowi pozwoli ocenić wszystkie wnioski i wybrać te najlepsze.

Inicjatywa kierowana jest do wszystkich organizatorów wydarzeń o charakterze piłkarskim w Wielkopolsce. Mogą to być zarówno turnieje, mecze okolicznościowe czy też obchody jubileuszowe, a nawet otwarte inicjatywy społeczne, których głównym tematem jest piłka nożna. Kwota programu to 40 tysięcy złotych podzielonych na cztery cykle konkursowe odpowiadające poszczególnym kwartałom. W każdym z nich ubiegać się można o dwa rodzaje wsparcia:
- duży grant - przekazanie środków finansowych w wysokości do 4000 złotych;
- mały grant - wsparcie poprzez zabezpieczenie obsługi sędziowskiej bądź przekazanie pucharów, medali i/lub nagród rzeczowych - w wysokości nie wyższej niż 1000 złotych.
Co istotne, w każdym kwartale będzie przyznawany 1 duży grant, a liczba małych będzie zależna od pozostałej do wykorzystania puli.

Wnioski oceniać będzie powołana przez Zarząd Wielkopolskiego ZPN Komisja Grantowa, w skład której weszli Andrzej Juskowiak, Miłosz Łondka, Jagoda Weiss i Maciej Wituski. Pierwszy cykl konkursowy już się rozpoczął. Wnioski o wsparcie działań w I kwartale 2020 roku składać można do 17 stycznia. Aplikacje należy składać na przygotowanym formularzu (klik!) drogą mailową na adres sekretariat@wielkopolskizpn.pl Rozstrzygnięcie etapu nastąpi 24 stycznia, a informacja o wynikach zostanie przedstawiona na stronie internetowej Wielkopolskiego ZPN. Kolejny nabór wniosków dot. imprez w II kwartale rozpocznie się w połowie lutego.