Przedłużanie licencji trenerskich

Wielkopolski ZPN przypomina o trwającej procedurze składania wniosków o prolongatę licencji trenerskich. Osoby, których dotyczy ten obowiązek, mają czas na złożenie kompletnej dokumentacji do 31 grudnia.

Proces licencyjny - jak zawsze - realizowany jest na platformie PZPN24. Poprzez Wielkopolski ZPN swoje uprawnienia przedłużać mogą trenerzy posiadający licencje UEFA B, Grassroots C, Grassroots D oraz Futsal C. Osoby posiadające wyższe kategorie - UEFA Pro, UEFA Elite Youth i UEFA A - składają wnioski bezpośrednio do Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Aby licencja została przedłużona, trenerzy muszą spełnić określone warunki. Jednym z nich jest załączenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Dokument ten musi musi być wydany w ciągu 180 dni od terminu aplikowania. Ponadto w momencie składania wniosku wygenerowane zostanie oświadczenie antykorupcyjne, które trenerzy muszą podpisać i dołączyć do dokumentacji w formie skanu.

Warunkiem niezbędnym do przedłużenia licencji jest również zebranie odpowiedniej liczby punktów/godzin za udział w konferencjach trenerskich i akcjach szkoleniowych - 15 godzin zebranych w okresie ostatnich trzech lat (2020-22). Po spełnieniu powyższych warunków trenerzy mogą otrzymać licencję na kolejne 3 lata. Co istotne, wszystkie punkty za konferencje organizowane przez Wielkopolski ZPN w ostatnich tygodniach, powinny być już widoczne na kontach trenerskich w systemie PZPN24. W razie niezgodności prosimy o kontakt z Wydziałem Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego.

Opłąta za przedłużenie licencji trenerskich zależna jest od rodzaju licencji i wynosi:

- UEFA B - 300 złotych;
- Grassroots C - 150 złotych;
- Grassroots D - 75 złotych;
- Futsal C - 150 złotych.

Wszystkie kwoty dotyczą przedłużenia na okres trzech lat. Odpowiednią opłatę należy uiścić na konto Związku

25 1020 4027 0000 1402 1395 9442
"W tytule przelewu należy wpisać imię oraz nazwisko - przedłużenie licencji trenerskiej" 

Wpłatę za przedłużenie licencji trenerskiej należy dokonać najpóźniej do 4 stycznia, a jej potwierdzenie załączyć na koncie na PZPN24 w zakładce 'Inne dokumenty'.

 

Wszystkie aplikacje zostaną rozpatrzone do połowy stycznia. O możliwości odbioru nowej, 'plastikowej' licencji, trenerzy będą informowani po przesłaniu wydrukowanych dokumentów przez PZPN.