fot. PZPN

Przedłużenie ważności badań lekarskich

Zmiana przepisów związanych z pandemią koronawirusa po raz kolejny objęła kwestię badań okresowych, w tym również tych wykonywanych przez sportowców. Termin ich ważności został znacząco wydłużony.

Do tej pory badania, których ważność upłynęła po dniu 7 marca bieżącego roku, zachowywały ważność do upływu 60 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Okres ten zmieniono jednak w ramach tzw. Tarczy 6.0, którą opublikowano w Dzienniku Ustaw 9 grudnia.

Zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 31m ust.1 specustawy "COVID", orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 roku, zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Powyższe rozporządzenie oznacza, że zawodnicy występujący w rozgrywkach wciąż mogą być dopuszczeni do gry na podstawie dotychczasowych badań. Wielkopolski ZPN stanowczo jednak zaleca wykonywanie regularnych badań swoich podopiecznych przez kluby. Nie należy traktować tej kwestii w kategoriach obowiązku do wykonania, lecz jako formę dbałości o zdrowie naszych zawodników.

Jednocześnie Wielkopolski ZPN zwraca uwagę, że na chwilę obecną nie ma szczegółowych informacji w zakresie obostrzeń mających obowiązywać od 28 grudnia. Rozstrzygnięcie kwestii ograniczenia dostępu do infrastruktury sportowej tylko do użytkowania w ramach sportu profesjonalnego będzie możliwe najwcześniej w momencie opublikowania projektu rozporządzenia. Dotychczas pojęciu sportu profesjonalnego odnosiło się w praktyce do wszelkich form sportu zorganizowanego, do którego wprowadzano pewne modyfikacje, stąd konieczne jest wstrzymanie się z interpretacjami do czasu pojawienia się aktów prawnych.