Przedstawiciel Związku ukończył szkolenie UEFA

W ostatnich dniach sierpnia zakończyła się pierwsza edycja programu UEFA Certificate in Football Management. Wśród 34 absolwentów szkolenia znalazł się Miłosz Łondka z Wydziału Gier i Ewidencji Wielkopolskiego ZPN.


Uczestnicy kursu musieli wykazać się sporą wiedzą i umiejętnościami już w trakcie naboru. Chętnych do udziału w szkoleniu było bowiem zdecydowanie więcej niż dostępnych miejsc. Na studia aplikowali nie tylko działacze związani z klubami i wojewódzkimi związkami z Polski, ale również osoby z innych federacji, między innymi z Białorusi, Estonii, Grecji oraz Ukrainy. Kurs zorganizowany został w ramach programu edukacyjnego UEFA, a jego współorganizatorami byli Polski Związek Piłki Nożnej i Uniwersytet w Lozannie. Tematyka zajęć obejmowała szeroki zakres zagadnień związanych z zarządzaniem w piłce nożnej. Program składał się z sześciu modułów poświęconych:
- strukturze organizacyjnej federacji;
- zarządzaniu strategicznemu;
- zarządzaniu operacyjnemu;
- marketingowi;
- komunikacji i PR;
- zarządzaniu eventami i wolontariuszami.

Szkolenie trwało przez dziewięć miesięcy, w trakcie których jego uczestnicy pobierali systematyczną naukę na platformie e-learningowej uzupełnioną spotkaniami seminaryjnymi Ostatnie z nich miało charakter zaliczeniowy. Kursanci musieli uporać się z postawionymi przed nimi zadaniami, w trakcie których wykazywali się wiedzą zdobytą podczas zajęć. Ostatecznie wszyscy uczestnicy zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym. Wśród nich przedstawiciel Wielkopolskiego ZPN, Miłosz Łondka, zatrudniony w Biurze Związku na stanowisku Menedżera ds. rozwoju sportu. Łącznie dyplomem ukończenia studiów mogą pochwalić się cztery osoby związane obecnie bądź niegdyś z wielkopolską piłką. 

– To są ludzie, którzy chcą mieć jeszcze większe doświadczenie w tym, jak prowadzić ważne projekty związane z organizacją meczów piłkarskich, szeroko rozumianym marketingu, sponsoringu, finansach i wszystkich problemach, które dzisiejszy futbol napotyka. Cieszę się, że ta edycja była tak dobra. Wszyscy zdali swoje egzaminy, nie było łatwo. Cieszę się, że ludzie wiążą swoją przyszłość z piłką nożną w troszeczkę innej roli. Zainteresowanie tym programem jest wielkie, dlatego już we wrześniu otwieramy kolejną edycję. Wiele osób aplikuje do nas, żeby znaleźć się w tym programie – powiedział Sekretarz Generalny PZPN Maciej Sawicki