fot. Wielkopolski ZPN

Przejście w stan zagrożenia epidemicznego

16 maja w Polsce zniesiony został stan epidemii. Obecnie obowiązującym jest stan zagrożenia epidemicznego, co jednak nie ma większego znaczenia dla funkcjonowania klubów piłkarskich.

Obostrzenia dotyczące środowiska futbolowego zostały zniesione już wcześniej. W kwestiach, które pozostały aktualne, przepisy prawa alternatywnie mówią o "stanie zagrożenia epidemicznego albo stanie epidemii". Jest tak między innymi w odniesieniu do zapisów dotyczących badań lekarskich w art. 31m ust. 1.

Tym samym orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Póki co więc tzw. "zdolności" będą w opisanych przypadkach ważne jeszcze przez co najmniej pół roku (o ile nie zostanie zmieniona ustawa).

NIEZALEŻNIE OD STANU FORMALNEGO WIELKOPOLSKI ZPN ZALECA REGULARNE WYKONYWANIE BADAŃ ZAWODNIKÓW.

MONITOROWANIE ZDROWIA ZAWODNIKÓW JEST NIE TYLKO OBOWIĄZKIEM PRZEPISOWYM, ALE PRZEDE WSZYSTKIM MORALNĄ, SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KLUBÓW WZGLĘDEM SWOICH CZŁONKÓW, A TAKŻE ICH RODZIN.

Zachęcamy, by nie lekceważyć kwestii zdrowotnych i przed startem rozgrywek przeprowadzać wśród zawodników badania określające stan zdrowia.