fot. Wielkopolski ZPN

Przepisy w zakresie sportu od 15 maja

15 maja w życie wprowadzony zostanie kolejny etap luzowania obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną. Zmiany dotyczą również sportu.

Najistotniejszą kwestią jest powrót kibiców na trybuny. Już od soboty dla kibiców udostępnić można nie więcej niż 25% wszystkich miejsc na widowni. Widzowie muszą zajmować co czwarte krzesełko, a w przypadku, gdy miejsca nie są wyznaczone - zachować należy odległość 1,5 metra pomiędzy osobami. Przepisu tego nie trzeba stosować w przypadku:
- osób wspólnie zamieszkujących bądź gospodarujących;
- osoby z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
- widza, który uczestniczy w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

Począwszy od 15 maja uwolnione zostają też wszystkie opcje dystrybucji biletów. Będzie można zatem na powrót sprzedawać wejściowki w tradycyjny sposób w kasach. Przypomnijmy, że przy odmrażaniu sportu w 2020 roku możliwa była wyłącznie sprzedaż elektroniczna.

Również od soboty w pełni uwolniona zostaje działalność sportowa na obiektach na otwartym powietrzu. Oznacza to, że nie będzie już ona ograniczona limitami liczby uczestników. W mocy pozostają ograniczenia w przypadku obiektów zamkniętych i imprez organizowanych poza obiektach.

Duże zmiany czekają nas także w kwestii zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki. Od 15 maja nie będzie już takiego obowiązku na otwartym powietrzu, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej odległości od innych osób. W rozporządzeniu brak wprost przepisów (na wzór tych z 2020 roku), że widzowie na obiektach sportowych winni realizować obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca na obiekcie, ale taką zasadę należy potraktować jako przejaw dobrej praktyki.

Organizatorzy spotkań pod uwagę winni wziąć również relację zapisów rozporządzenia do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Rozporządzenia nie są przepisem specjalnym i nie zastępują regulacji zawartych w tejże ustawie, bowiem rozporządzenie jako akt prawa niższego rzędu nie może zmieniać przepisu rangi ustawowej. Niezależnie od powyższego, obecnie obowiązujące ograniczenia mogą mieć wpływ na status danej imprezy. Zgodnie z definicjami z ustawy dla statusu imprezy masowej ma znaczenie „ liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej”. Tym samym jeżeli organizator pierwotnie udostępniał publiczności np. 3.000 miejsc, a aktualnie może udostępnić 750 miejsc, to moim zdaniem nie musi występować o pozwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej. Może być jednak również tak, że normalnie udostępnialiśmy 3.000 miejsc, ale nie było to maksymalna pojemność obiektu która wynosi 5.000 miejsc i jeśli obecnie chcemy wykorzystać w pełni 25% możliwości obiektu, to będzie to 1.250 miejsc i wówczas zezwolenie jest konieczne. 

Przedstawione regulacje są obowiązującego wg stanu prawnego na dzień 13 maja.