fot. thumb_PZPN_v1_1180x500_landscape.jpg

Przypomnienie o zmianie uprawnień do Extranetu

Wielkopolski ZPN przypomina o konieczności odnowienia uprawnień administracyjnych do systemu Extranet. Do tej pory uczyniło to niespełna 400 klubów.

Przejście nowej procedury uzyskiwania uprawnień jest niezbędne, by w dalszym ciągu korzystać z systemu Extranet. Na dzień 18 lutego konta administratorów klubowych zostały zatwierdzone dla 399 osób, co oznacza, że wciąż spora liczba klubów nie dopełniła formalności, które pozwolą na swobodne spełnienie wszelkich formalnych kwestii związanych z rozgrywkami rundy wiosennej. Każdy klub może posiadać maksymalnie dwóch administratorów - taki limit ustalił Polski Związek Piłki Nożnej.

Oprócz konta administratora możliwe jest uzyskanie dostępu dla pracownika klubu. Ich wnioski nie muszą przechodzić przez Związek, rozpatrywać je mogą klubowi administratorzy.

Szczegółowe instrukcje dotyczące uzyskiwania uprawnień, a także podręcznik użytkowania nowego modułu dostępne są poniżej a także w zakładce Kluby - Podręcznik Extranet (klik!). Aktualne instrukcje we wszelkich kwestiach związanych z systemem można również znaleźć po zalogowaniu na platformie PZPN24 w zakładce Pomoc - dokumenty (kliknij tutaj!).