fot. WGIE Komunikat

Przypomnienie - zasady obliczania ekwiwalentów

Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej przypomina o zasadach liczenia ekwiwalentów oraz ryczałtów za zawodników.

Zgodnie z Uchwałą nr V/88 z dnia 23 maja 2018 Zarządu PZPN w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników z późniejszą zmianą oraz zgodnie z Uchwała nr I/9 z 28 stycznia 2019 z późniejszą zmianą  Zarządu PZPN w sprawie opłaty ryczałtowej dla klubu odstępującego zawodnika Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego ZPN informuje, iż :

- ekwiwalent przysługuję klubowi odstępującemu za zawodnika wolnego, który nie jest związany z klubem deklaracją gry amatora lub kontraktem oraz który nie ukończył 23. roku życia;

- w przypadku zawodników między 23. a 28. rokiem życia klubowi odstępującemu przysługuje opłata ryczałtowa, a jej wysokość zależy od klasy rozgrywkowej klubu pozyskującego (Uchwała nr I/9 z 28 stycznia 2019 z późniejszą zmianą  Zarządu PZPN); 

- w przypadku, gdy zawodnik podpisał któryś z w/w dokumentów lub rozegrał mecz w obecnym sezonie, klub w zimowym "oknie transferowym"  może żądać za zawodnika dowolnej kwoty;

W przypadku sporu między klubami w sprawie ustalenie wysokości ekwiwalentu kluby mogą zgłosić się z zapytaniem o wyliczenie ekwiwalentu podając imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, klub odstępujący oraz pozyskujący. Mail musi pochodzić z oficjalnej skrzynki klubu z domeną wielkopolskizpn.pl. Wielkopolski ZPN ma 14 dni na ustosunkowanie się do zapytania.

 

PRZYDATNE MATERIAŁY I DOKUMENTY

KALKULATOR EKWIWALENTÓW
MATERIAŁY POMOCNICZE ZE SZKOLENIA DOT. EKWIWALENTÓW DLA KLUBÓW
UCHWAŁA NR V/88 Z DNIA 23 MAJA 2018 R. ZARZĄDU PZPNWS. OKREŚLENIA ZASAD USTALANIA EKWIWALENTU ZA WYSZKOLENIE ZAWODNIKÓW
UCHWAŁA NR VII/126 Z DNIA 12 LIPCA 2019 R. ZARZĄDU PZPNWS. OPŁATY RYCZAŁTOWEJ DLA KLUBU ODSTĘPUJĄCEGO ZAWODNIKA