fot. Wielkopolski ZPN

Rekomendacje Wielkopolskiego ZPN dot. koronawirusa

Wielkopolski ZPN zwraca się do wszystkich podmiotów prowadzących szkolenie piłkarskie w regionie o powstrzymanie się od organizacji jednostek treningowych i meczów sparingowych w okresie zawieszenia rozgrywek.

Podjęta we wtorek decyzja Związku o zawieszeniu rozgrywek była jedną z pierwszych tego typu w kraju w odniesieniu do zawodów sportowych niemających charakteru imprezy masowej. W ślad za Wielkopolskim ZPN poszło wielu organizatorów zajęć sportowych. Cieszymy się, że w obliczu wyjątkowej sytuacji, zdecydowana większość klubów ze zrozumieniem przyjęła odpowiedzialność, jaka ciąży na nas wszystkich.

Zawieszenie rozgrywek nie obejmuje treningów oraz meczów sparingowych, które w związku z podjętą decyzją, zaczęto masowo organizować. Nie mamy możliwości, by zabronić klubom organizowania tych aktywności. Z uwagi na niezwykle dynamiczną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, zachęcamy jednak wszystkich do odwołania wszelki działań związanych ze szkoleniem piłkarskim. Wielkopolski ZPN rekomenduje klubom odwołanie wszystkich treningów oraz sparingów, jakie mają się odbyć w najbliższych kilkunastu dniach.

Rekomendacja to apel nie tylko Związku, ale i licznego grona aktywnych członków środowiska piłkarskiego w Wielkopolsce - zawodników, trenerów, działaczy - którzy wcześniej podjęli decyzję o powstrzymaniu się od zajęć. Liczne sygnały, które docierają z klubów, utwierdzają nas w przekonaniu, że jest to właściwa droga.

Sport nie jest enklawą wolną od choroby i ryzyka zarażenia. Znany jest przypadek objęcia kwarantanną licznej grupy młodych zawodników w Polsce. Przypadki wykrycia koronawirusa u sportowców szybko się mnożą. Wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych nie jest paniką, a być może pozwoli na szybszy powrót do normalnego funkcjonowania i wznowienia rozgrywek.