fot. Awanse i spadki - analiza tabel

Rewizja awansów i spadków (V liga - Klasa B)

Wycofania przed rundą wiosenną doprowadziły do korekt w liczbach spadków z poszczególnych poziomów rozgrywkowych. 

Pierwszą istotną informacją jest wycofanie drużyny Elany Toruń w III lidze grupie 2. Nie wpływa to bezpośrednio na sytuację w ligach w Wielkopolsce, ale należy to wziąć pod uwagę, gdyż na tę chwilę z III ligi spadną jeszcze tylko dwie dodatkowe drużyny. To znacząco zwiększa prawdopodobieństwo utrzymania wszystkich drużyn z Wielkopolski na szczeblu makroregionalnym - i co za tym dalej idzie - brak dodatkowych spadków w niższych ligach. Takie założenie przyjmujemy w dalszej części analizy.

W ARTBUD IV lidze udziału w rywalizacji nie biorą już Wilki Wilczyn. Tym samym po sportowej walce najsilniejszą ligę wojewódzką opuszczą trzy zespoły (17-19), a drużyna z miejsca 16 o swój byt będzie musiała walczyć w barażach.

Komplet drużyn wznawia grę na szczeblu RED BOX V ligi. Dla tych ekip istotną zmianę wprowadza wycofanie się Wilków Wilczyn. Jako że zespół po wycofaniu jest automatycznie relegowany o dwie klasy rozgrywkowe, Wilki będą mogły przystąpić w nowym sezonie do gry na poziomie "Okręgówki". Dzięki temu w RED BOX V lidze zmniejsza się obecnie liczba spadkowiczów -  spadają trzy ostatnie zespoły w każdej z grup (14-16). Nie ma konieczności sprawdzania bilansów drużyn z miejsca 13, gdyż na tę chwilę jest to pozycja w pełni bezpieczna.

Aktualny pozostaje schemat awansów i spadków w RED BOX Klasie Okręgowej. Ten poziom po sezonie opuszczą trzy najgorsze drużyny z każdej grup (14-16) oraz zespół o najgorszym bilansie z miejsca 13. W tym ostatnim przypadku może okazać się, że mimo najgorszego bilansu wskazane miejsce da utrzymanie. Będzie to zależało od decyzji Wilków czy skorzystają z przysługującego im prawa gry w "Okręgówce". Na tę chwilę jednak rozważanie tej kwestii nie jest zasadne, gdyż dotyczyć będzie zgłoszeń do nowego sezonu, a nie rozstrzygnięć w obecnej kampanii.

Jak już wcześniej informowaliśmy, zmianie ulegnie w największym stopniu liczba spadków w PROTON Klasie A, co wynika z mniejszej liczby drużyn rywalizujących obecnie w RED BOX Klasie Okręgowej. Tam do gry nie przystąpiły na początku sezonu trzy ekipy i o tyle mniej spadnie z Klasy A. Degradacja dotknie zatem drużyny z miejsc 13-14 w każdej z grup, a także dwie (a nie pięć – jak wcześniej określono) ekipy z 12. miejsc o najgorszym bilansie w rozgrywkach. 

Do wycofań doszło również na poziomie PROTON Klasy A oraz PROTON Klasy B. Nie mają one jednak bezpośredniego przełożenia na awanse i spadki, bowiem nie dochodzi w żadnym z tych przypadków do spadku o dwie klasy.

Warto na koniec pamiętać, że:
- przedstawiony stan jest obowiązujący na dzień jego publikacji (19 marca)
- w przypadku porównywania bilansów, liczba spotkań branych pod uwagę jest zawsze zrównywana do najmniejszej liczby zawsze w ten sposób, że nie wlicza się wyników osiągniętych z drużynami najniżej klasyfikowanymi. Tym samym dla obliczenia bilansu w Klasie Okręgowej brane pod uwagę byłyby wyniki osiągane z rywalami z miejsc 1-14, a w Klasie A - z miejsc 1-12.