Rozgrywki młodzieżowe bez opłat!

​Od 1 lipca 2018 roku we wszystkich rozgrywkach młodzieżowych kluby nie będą ponosić już kosztów uczestnictwa, a także rejestracji i uprawniania zawodników. Zniesione zostały również opłaty transferowe do kategorii Trampkarz włącznie. Decyzję o zmianach podjął Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej poprzedzając ją konsultacjami z wojewódzkimi związkami.


​Prace nad likwidacją opłat w rozgrywkach młodzieżowych trwały od kilku tygodni. Plany futbolowej centrali były konsultowane z wojewódzkimi związkami piłkarskimi, w których do tej pory panowała dowolność w sprawach opłat. Większość regionalnych związków, do których należał też Wielkopolski ZPN, posiadała określone niewielkie płatności głównie dot. transferów. Czwartkowa decyzja porządkuje kwestie finansowe z korzyścią dla klubów.

Zgodnie z treścią uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, kluby we wszystkich kategoriach młodzieżowych zostają zwolnione z obowiązku ponoszenia na rzecz związków wojewódzkich opłat w zakresie udziału w rozgrywkach, rejestracji, potwierdzania oraz uprawniania zawodników. Ponadto w kategoriach od Skrzata do Trampkarza kluby zwolnione zostały też z opłat związanych ze zmianą przynależności klubowej zawodników pozyskiwanych przez klub, celem udziału w tych rozgrywkach. Powyższe opłaty pozostają utrzymane w rozgrywkach juniorów starszych i juniorów młodszych (zawodnicy po 15. roku życia).