fot. Wielkopolski ZPN

Rozpoczynamy kolejny rok konkursów grantowych!

Komisja Grantowa Wielkopolskiego ZPN rozpoczyna przyjmowanie wniosków na wsparcie imprez w I kwartale 2022 roku. Termin aplikowanie o środki związkowe mija 14 grudnia.

 

Program grantowy rozpoczyna trzeci rok funkcjonowania i nieustannie cieszy się sporym powodzeniem. W jego ramach do organizatorów wydarzeń piłkarskich - czyli w zdecydowanej większości zrzeszonych klubów - trafiło już 80 tysięcy złotych. Jak łatwo policzyć, niebawem przekroczona zostanie sześciocyfrowa kwota.

Nim to nastąpi, wyłonione zostaną projekty, które otrzymają wsparcie w I kwartale 2022 roku. Tradycyjnie do rozdania są:
- duży grant - w wysokości 4000 złotych:
- małe granty - warte maksymalnie 1000 złotych, do łącznej wysokości 6000 złotych.
By mieć szansę otrzymanie środków, należy złożyć aplikację na wniosku dostępnym poniżej. Termin przesłania dokumentu upływa 14 grudnia. Drugim z obligatoryjnych warunków jest nieposiadanie przeterminowanych zaległości wobec Wielkopolskiego ZPN.

 

Konkurs obejmuje zarówno wydarzenia jednorazowe, okazjonalne jak i cykle imprez. W tym ostatnim przypadku istotne jednak jest, by we wskazanym terminie - styczniu, lutym bądź marcu - nastąpiło rozpoczęcie cyklu (nie może on rozpoczynać się wcześniej). Podobnie jak w poprzednich kwartałach, ze względu na panujące obostrzenia dotyczące organizacji imprez, wnioskodawcy muszą zobowiązać się do przeprowadzenia wydarzeń w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie podmioty, którym przyznane zostanie wsparcie, są zobowiązane do postępowania zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez objętych programem grantowym. Uwzględniają one kwestie ekspozycji marki Wielkopolskiego ZPN, sprawozdania z przeprowadzonego wydarzenia, a przede wszystkim - terminowego zgłaszania zapotrzebowania na danego rodzaju wsparcie. W przypadku niedopilnowania właściwych dat możliwe jest niezrealizowanie grantu.

Wnioski należy przesyłać mailowo na adres Komisji - granty@wielkopolskizpn.pl.