fot. Ministerstwo Sportu

Rusza program budowy zadaszeń boisk piłkarskich

1 marca Ministerstwo Sportu rozpocznie przyjmowanie wniosków w drugiej edycji Programu Budowy Zadaszeń Boisk Piłkarskich. W puli do rozdysponowania jest 20 milionów złotych.

Celem Programu jest stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego. Jego realizacja ma na celu zwiększenie dostępności do infrastruktury piłkarskiej w sezonie jesienno-zimowym. Program jest elementem rządowej koncepcji dotyczącej rozwoju piłki nożnej w Polsce. To odpowiedź na stwierdzony deficyt obiektów zadaszonych, a także pierwsze przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim, inicjującym oraz wspierającym inwestycje w zakresie zadaszeń pełnowymiarowych boisk piłkarskich.

W 2021 odbędzie się  druga edycja tego programu. W ramach zeszłorocznej, pilotażowej edycji dofinansowano 12 inwestycji na łączną kwotę 18 878 950 zł.

Środki na realizację Programu pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.  Dofinansowaniem mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury piłkarskiej w 2 wariantach realizacyjnych:
1. zadaszenie istniejącego boiska piłkarskiego o wymiarach minimum 90 m x 45 m;
2. budowa nowego pełnowymiarowego (105 m x 68 m) boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem.

Uprawnione do składania wniosków są zarówno jednostki sektora finansów publicznych, spółki prawa handlowego powołane przez jednostki samorządu terytorialnego jak i stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w obszarze kultury fizycznej, powstałe przed 31 grudnia 2017 roku.

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1,5 mln zł (w przypadku pierwszego wariantu) oraz 3 mln zł (w przypadku wariantu drugiego).

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 1 do 15 marca 2021 roku.