fot. Certyfikacja PZPN

Rusza projekt dofinansowań w Certyfikacji

Kluby uczestniczące w programie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich już niebawem będą mogły starać się o środki finansowe. Ministerstwo Sportu ogłosiło bowiem konkurs na wybór operatora programu dofinansowania.

Ogłoszenie konkursu to pierwszy etap na drodze do przekazania środków publicznych z dotacji dla klubów uczestniczących w projekcie. Ministerstwo wybierze operatora całego Programu Dofinansowania.

Federacja przystąpiła już do prac związanych ze złożeniem odpowiedniej dokumentacji. PZPN będzie koordynował proces składania wniosków w imieniu szkółek, które wyrażą zainteresowanie aplikowaniem o dofinansowanie. W tym celu uruchomiony zostanie dedykowany system informatyczny, który ułatwi przepływ informacji pomiędzy Związkiem a szkółką i pozwoli na łatwe przesyłanie niezbędnych dokumentów. Będzie on funkcjonować jako dodatkowa zakładka „Dofinansowanie” w obecnym systemie certyfikacji. Dostęp do niej będą mieli wyłącznie administratorzy finansowi szkółki.

W związku z powyższym kluby chcące otrzymać dofinansowanie, muszą dokonać w swoim gronie wyboru 1 osoby, która będzie pełnić funkcję administratora finansowego. Informację należy przedstawić w formie oficjalnego pisma podpisanego przez władze szkółki wskazując następujące dane:
- nazwa szkółki;
- nazwisko;
- imię;
- PESEL;
- e-mail;
- telefon.

Dodatkowo klub może wyznaczyć - podając wskazane powyżej dane - drugą osobę jako superadministratora (np. właściciela szkółki, prezesa klubu, dyrektora etc.), który będzie miał wgląd do danych i możliwość ich kontroli, a także zastępowania administratora finansowego w razie potrzeby.

Co istotne, skan pisma z ww. danymi należy przesłać najpóźniej do 11 marca! Dokumentację należy kierować mailowo na adres dotacja.certyfikacja@pzpn.pl, a następnie przesłać wersję papierowej na adres Polskiego Związku Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa. Jest to warunek konieczny, żeby przystąpić do programu dofinansowania.

Po spełnieniu tych wymogów, uprawnienia administratora finansowego zostaną nadane przez PZPN na podstawie otrzymanego pisma. Każda zmiana administratora finansowego w przyszłości będzie wymagała informacji pisemnej od władz szkółki.

Administratorzy finansowi otrzymają uprawnienia tylko i wyłącznie na podstawie oficjalnego pisma. Przydzielony zostanie im dostęp do danych w zakresie niezbędnym do koordynacji wydatkowania dotacji (zakładka "Dofinansowanie"), która będzie niedostępna dla pozostałych administratorów. Będą oni osobami kontatowymi we wszelkich sprawach dot. dotacji i jej bieżącego rozliczania. Niezbędne jest, by posiadali wiedzę nt. finansów szkółki i mieli dostęp do dokumentów finansowych (umowy, faktury itp.).

Jeśli wskazany administrator finansowy jest obecnie jednym z administratorów szkółki w systemie certyfikacji, uprawnienia administratora finansowego zostaną nadane przez PZPN po otrzymaniu pisma i nie są wymagane inne kroki dotyczące rejestracji.

Jeśli wskazany administrator finansowy nie jest obecnie jednym z administratorów szkółki w systemie certyfikacji, należy mu takie uprawnienia nadać, zgodnie z instrukcją filmową poniżej. Co ważne, administrator musi posiadać konto na www.laczynaspilka.pl.