fot. Piłka nożna

Ruszyło okno transferowe

1 lutego otwarte zostało w niższych ligach okienko transferowe. Kluby mogą już formalnie pozyskiwać nowych zawodników, wobec czego Wielkopolski ZPN przypomina najważniejsze informacje, jakie należy mieć na uwadze w tym czasie.

Otwarcie okienka w dużym stopniu stanowi dopełnienie tego, co de facto już wcześniej nastąpiło. Zatwierdzenie zawodników to ostatni etap dzialań, kiedy oficjalnie można pozyskać gracza, z którym porozumienie zawarto wcześniej. Absolutnie nie można jednak właściwych procedur zaniedbać.

WSPÓLNY START, RÓŻNE ZAKOŃCZENIA

Pierwszy dzień lutego to data łącząca wszystkie kluby w niższych ligach. Od tego dnia można bowiem transferów dokonywać, ale już czas na przeprowadzenie zmian kadrowych jest różny w zależności od ligi. Zgodnie z przepisami zimowe okno transferowe trwa bowiem do dnia rozpoczęcia rundy wiosennej w klasie rozgrywkowej, w której występuje klub pozyskujący. Tym samym wszelkich transferów zawodników dokonywać można do dnia poprzedzającego pierwsze spotkania. Co istotne, pod uwagę brany nie jest termin meczu danej drużyny, a ogólny termin pierwszej zaplanowanej na wiosnę kolejki.

Zamknięcie okna jest bezwzględnym zakończeniem okresu transferowego, którego nie można obejść. Jedyne wyłączenie dotyczy tzw. wolnych zawodników, niezwiązanych kontraktem z innym klubem. Takich graczy uprawniać można do gry do 31 marca, przy czym zawodnik, którego to dotyczy musi mieć status wolnego zawodnika w momencie zamknięcia okienka.

Niedopuszczalne są wszelkie próby zatwierdzania zawodników poprzez występujące w niższych klasach rozgywkowych drużyny rezerw, dla których okna transferowe trwają dłużej. Oczywiście gracz może zostać pozyskany i zgłoszony do drugiego zespołu w trakcie trwania wyznaczonego dla niego okna transferowego (po zamknięciu okienka w rozgrywkach pierwszego zespołu), ale nie ma możliwości, by ten zawodnik zagrał w rundzie wiosennej w pierwszej drużynie.

TRANSFER A UPRAWNIENIE

Wszelkie formalności przeprowadzone są z wykorzystaniem Extranetu. Po przejściu na nową wersję systemu cała procedura jest bardzo przejrzysta, a instrukcja postępowania znajduje się w podręczniku użytkownika, który dostępny jest tutaj (strony 19-23 - klik!).

Należy wyraźnie podkreślić, że samo złożenie dokumentów nie jest równoznacze z przeprowadzeniem transferu. Zmiana przynależności klubowej następuje dopiero z chwilą potwierdzenia gracza do nowego klubu przez Wielkopolski ZPN w systemie Extranet.

W myśl przepisów PZPN, Związek ma siedem dni na rozpatrzenie złożonego wniosku transferowego. Jest to termin maksymalny, z reguły jednak wszelkie procedury są przeprowadzane szybciej. Niemniej, aby mieć gwarancję zatwierdzenia transferu przed pierwszą wiosenną kolejką, wniosek należy złożyć najpóźniej do czwartku poprzedzającego spotkanie, do północy.

Również niezwykle ważne jest podkreślenie, że zatwierdzenie transferu nie jest równoznaczne z uprawnieniem gracza do rozgrywek. By tego dokonać, należy złożyć wniosek o uprawnienie transferowanego zawodnika przez system Extranet. Tego typu aplikacje rozpatrywane są na bieżąco.

---

We wszelkich sprawach dotychczących transferów właściwymi do kontaktu specjalistami są członkowie Wydziału Gier i Ewidencji:

Grzegorz Kasperkowicz - 600 437 119 / ewidencja@wielkopolskizpn.pl

Krzysztof Olędrowicz - 517 434 731 / krzysztof.oledrowicz@wielkopolskizpn.pl