fot. Sportowa Natura

"Sportowa natura" - konkurs z szansą na dofinansowanie

Lasy Państwowe ogłosiły konkurs dla klubów sportowych "Sportowa Natura". Podmioty, które przedstawią najlepsze projekty, mogą zdobyć dofinansowanie w wysokości do 10 tysięcy złotych.

Projekt ma nacelu promowanie ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody i na tym też opiera się konkursowe zadanie - aby wziąć udział w konkursie, należy zaproponować projekt akcji lub wydarzenie, które będzie łączyć aktywność fizyczną i środowisko naturalne. Nagrodzone będą najciekawsze pomysły, a ograniczeniem jest tylko… wyobraźnia.

Otwarta formuła konkursu sprawia, że może w nim wystartować ponad 14 tysięcy klubów sportowych w całym kraju. Kluczowe znaczenie przy ocenie projektów mieć będzie zasięg promocyjny - to on zdecyduje o przyznaniu wsparcia. Klub może otrzymać do 10 tysięcy złotych (jeden podmiot może złożyć jeden wniosek). Katalog działań promocyjnych ma charakter otwarty. Przykładowa tematyka obejmuje: promocję obcowania z naturą, aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu lasów, edukacji leśnej i przyrodniczej, a także korzystanie z produktów lasu. 

Zgłoszenia można składać od 12 kwietnia do 30 września. Realizacja zadań może nastąpić pomiędzy 12 kwietnia a 30 listopada, przy czym zaznaczono, że wniosek powinien zostać złożyony w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną datą realizacji przedsięwzięcia. Ocena składanych wniosków następuje przynajmniej raz w miesiącu. Wnioski dostępne są na STRONIE INTERNETOWEJ ORGANIZATORA (klik!).