fot. Szkolenie - Wielkopolski ZPN

Spotkanie online ws. zmian regulaminowych

Wydział Gier i Ewidencji zaprasza przedstawicieli wszystkich klubów na spotkanie online w dniu 26 kwietnia. W jego trakcie omówione zostaną propozycje zmian w regulaminach, jakie mogą wejść w życie począwszy od sezonu 2022/23.

Zebranie ma charakter otwarty i służy zarówno przedstawieniu planowanych modyfikacji, jak również będzie możliwością zgłoszenia przez poszczególne kluby własnych propozycji zmian. Należy przy tym jednak pamiętać, że nie każda korekta jest możliwa do wdrożenia – regulaminy muszą być bowiem zgodne z przepisami nadrzędnymi PZPN.

Tematy do poruszenia można zgłaszać mailowo na adres lidia.pingot@wielkopolskizpn.pl w terminie do 25 kwietnia. Przesłane sprawy znajdą się w agendzie spotkania.

Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem aplikacji MS Teams we wtorek, 26 kwietnia, o godzinie 17:00. Link do dołączenia zostanie przesłany do klubów mailowo, opublikowany będzie również na stronie internetowej.