fot. Wielkopolski ZPN

Transport na mecze - wyjaśnienie przepisów

Wielkopolski ZPN wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kluby przemieszczające się na mecze wyjazdowe muszą przestrzegać ograniczeń dotyczących limitu zajętych miejsc w pojeździe.

Obowiązujące od 17 października rozporządzenie ogranicza liczbę przewożonych osób nie tylko w środkach transportu publicznego transportu zbiorowego, ale również we wszelkich pojazdach przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. W nich również obowiązuje limit zobowiązujący do pozostawienia co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Tym samym powyższe ograniczenie należy uwzględniać planując podróże zespołów na mecze. W praktyce oznacza to konieczność przemieszczania się samochodami bądź wynajmowania pojazdów o większej pojemności.

Pełna treść zapisu regulującego kwestię poniżej. Wg zapowiedzi nowe rozporządzenia nie ma wprowadzać dalszych zmian w tym temacie.

§ 26
1. Do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:
(...)
2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462, 875 i 1378) oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.