fot. thumb_PZPN_v1_1180x500_landscape.jpg

Uchwała PZPN ws. przedłużania licencji trenerskich

Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęła 7 stycznia uchwałę w sprawie szczególnych warunków przyznania/przedłużenia licencji trenerskiej. 

Z uwagi na sytuację pandemiczną, której efektem jest ograniczenie możliwości odbywania Zgromadzeń, Komisja ds. Nagłych PZPN postanowiła określić specjalne warunki przedłużenia licencji trenerskiej przez osoby, które nie spełniły zebrały wymaganej liczby punktów/godzin szkoleniowych (minimum 15 w okresie ostatnich trzech lat).

Na mocy uchwały z 7 stycznia, możliwe jest wyjątkowe przedłużenie licencji bez wymogu "punktowego" do 31 grudnia 2022 roku, po uprzednim uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 300 złotych oraz:
- w przypadku trybu zwyczajnego - 1/3 kwoty określonej za przedłużenie licencji we wskazanym trybie;
- w przypadku trybu nadzwyczajnych - pełnej kwoty za przedłużenie licencji w tym trybie.
Opisana uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, tj. 7 stycznia.

Wielkopolski ZPN informuje zarazem, że zgodnie z przepisami, na platformie PZPN24 uruchomiona jest obecnie opcja przedłużenia licencji tylko w trybie nadzywczajnym. Należy zwrócić uwagę, że otwarta procedura trybu zwyczajnego dotyczy już licencji wygasających z końcem 2022 roku.