fot. Wybory Wielkopolskiego ZPN

Walne Zgromadzenie 18 września

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Wielkopolskiego ZPN odbędzie się 18 września o godzinie 17:00 w Poznaniu. Podczas obrad wybrane zostaną władze Związku na kolejne cztery lata.

Walne Zgromadzenie Delegatów początkowo było planowane wcześniej, jednak ze względu na wprowadzone obostrzenia sanitarne, konieczne było jego przeniesienie w czasie. Ostatecznie, jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, zebranie odbędzie się 18 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich - pawilon Congress Center.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie ma charakter sprawozdawczo-wyborczy, co oznacza, że oprócz tradycyjnego przyjęcia sprawozdań z działalności za rok poprzedni, odbędą się również wybory nowych władz Związku na kadencję 2020-2024. W spotkaniu udział wezmą delegaci wskazani przez kluby oraz wybrani na konferencjach plenarnych.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA KONFERENCJI WYBORCZEJ WIELKOPOLSKIEGO ZPN

1. W konferencji może brać udział jedynie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Przedstawiciel klubu oświadcza, iż zapoznał się z procedurą bezpieczeństwa oraz Regulaminem Wydarzenia poprzez złożenie podpisu na stosownym oświadczeniu.

3. Podczas konferencji na sali obrad przebywać mogą jedynie uczestnicy konferencji oraz przedstawiciele Wielkopolskiego ZPN lub zaproszeni przez Związek goście, a także obsługa.

4. Obowiązuje zasada dystansu społecznego – zalecana odległość 1,5 m.

5. Zaleca się aby uczestnicy konferencji korzystali z własnych przyborów piśmienniczych.

6. Uczestnicy konferencji będą wpuszczani na salę obrad, nie wcześniej niż na 45 minut przed planowaną godziną konferencji. Uczestnicy zajmują miejsca wskazane przez przedstawiciela Wielkopolskiego ZPN. Przed każdym wejściem i wyjściem z sali obrad należy zdezynfekować ręce.

7. Podczas konferencji obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczność identyfikacji lub weryfikacji tożsamości uczestnika, zabierania głosu, a także w przypadku spożywania posiłków lub napojów.

8. W czasie trwania konferencji przedstawiciele klubów są zobowiązani zachować porządek i stosować się do Regulaminu Wydarzenia, poleceń przewodniczącego i innych przedstawicieli Wielkopolskiego ZPN, niniejszej procedury bezpieczeństwa oraz reguł ustanowionych przez właściciela/zarządcę budynku, w której będzie obywała się konferencja.