fot. Walne Zgromadzenie Wielkopolskiego ZPN

Walne Zgromadzenie 20 maja

Coroczne Walne Zgromadzenie Delegatów Wielkopolskiego ZPN odbędzie się tym razem 20 maja w World Trade Center Poznań. Początek obrad o godzinie 17:00.

 

W tym roku obrady mają charakter sprawozdawczy. Zgodnie z zasadami możliwość udziału w zebraniu przysługuje:

- delegatom, którzy zostali wybrani w 2020 r. przez kluby lub na konferencjach klubów, zgodnie z postanowieniami statutu Wielkopolskiego oraz uchwały nr II/10/2020 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia ordynacji wyborczej (z późn. zm.). Ewentualną
możliwość zmiany delegata reguluje § 20 ust. 7 statutu Wielkopolskiego ZPN, a zmiana taka jest dopuszczalna jedynie najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów wyłącznie w przypadku Klubów – członków Wielkopolskiego ZPN, którzy zgodnie z postanowieniami ordynacji wyborczej oraz § 25 statutu Wielkopolskiego ZPN mieli prawo do desygnowania co najmniej jednego delegata;

- członkom władz Wielkopolskiego ZPN (Zarządu, Komisji Rewizyjnej) oraz Sądu Koleżeńskiego nie będącymi delegatami;

- Członkom Honorowym Wielkopolskiego ZPN;

- członkom władz PZPN;

- zaproszonym przez Związek gościom.

Wszelkie materiały zostaną przekazane bezpośrednio delegatom w terminie do 7 dni przed terminem Zgromadzenia.