fot. PZPN

Ważność badań wciąż wydłużona

Z uwagi na pojawiające się zapytania Wielkopolski ZPN informuje, że zgodnie z przepisami tzw. specustawy COVID-19, badania lekarskie dla sportowców, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 roku, pozostają aktualne.

Tzw. "zdolności" zaliczane są do grona orzeczeń lekarskich wydawanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich. Względem nich zastosowanie ma art. 31m ust. 1 tzw. specustawy COVID, zgodnie z którym jeżeli ważność danych badań upłynęła po dniu 7 marca 2020 roku, pozostają one ważne aż do maksymalnie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Tym samym ważność tych badań nadal jest prolongowana. Jedyną istotną zmianą w tym zakresie, dokonaną w ostatnich miesiącach, jest wydłużenia ważności. Pierwotnie bowiem badania miały obowiązywać do maksymalnie 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii.

Mimo przedstawionych wytycznych prawnych, Wielkopolski ZPN zachęca wszystkich uczestników rozgrywek i ich prawnych opiekunów - w trosce o własne zdrowie - do regularnego przeprowadzania badań, zarówno sprawności ogólnej jak i w razie potrzeby - diagnostyki pod kątem możliwego zarażenia koronawirusem.