fot. Spotkanie dotyczące projektu | fot. Wiktoria Łabędzka

Wielkopolski ZPN dla dzieci późno dojrzewających

Zapobiec wykluczeniu późno dojrzewających zawodniczek i zawodników. To główne założenie nowego projektu Wielkopolskiego ZPN we współpracy z Zakładem Teorii Sportu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Specjalistyczne badania mają określić wiek biologiczny adepta futbolu, a we wskazanych przypadkach uprawnić go do gry w młodszej kategorii, umożliwiającej dalszy rozwój.

Tylko w ostatnich latach poszukanie systemowych rozwiązań zapobiegających "przepadaniu" w swoich rocznikach dzieci potrzebujących nieco więcej czasu nasiliło się. To skutek zyskujących na znaczeniu badań zawodników późno dojrzewających oraz efektu wieku biologicznego. Coraz większą wagę do tego aspektu przywiązuje się także w Polsce.

- Nasza inicjatywa to odpowiedź na oczekiwania środowiska i tego, co się w nim dzieje. Chcieliśmy zapobiec problemom, które spotykają zawodników poźno dojrzewających. Temu, by nie przepadły, stąd nasza współpraca z Zakładem Teorii Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i określenie indywidualnej ścieżki rozwoju do tychże dzieci - tłumaczy Paweł Wojtala, prezes Wielkopolskiego ZPN.

Projekt Wielkopolskiego ZPN we współpracy z Zakładem Teorii Sportu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ma wprowadzić do systemu szkolenia identyfikację indywidualnego tempa wzrastania i dojrzewania, a także monitoring zachodzących zmian, celem optymalizacji procesu treningowego dzieci i młodzieży z wykorzystaniem koncepcji bio-banding.

- Zakład Teorii Sportu wspólnie ze swoimi zagranicznymi partnerami od pięciu lat wprowadza koncepcję bio-branding, czyli indywidualnego oszacowania tempa rozwoju biologicznego wśród dzieci i młodzieży. Każdy z nas rozwija się w innym tempie: szybciej, zgodnie z normami czy nieco wolniej. Każdy ma jednak swój czas. Rolą trenera jest określenie, na jakim etapie przebywa obecnie zawodnik lub zawodniczka. Chcemy przekazać im, także rodzicom, niezbędną wiedzę, a przede wszystkim nauczyć dzieci korzystać ze swojej biologii - wyjaśnia prof. AWF dr hab. Jan Konarski, kierownik wspomnianego zakładu.

Zgodnie z założeniami projektu oraz zmianą wprowadzoną przez Komisję ds. Nagłych Wielkopolskiego ZPN w regulaminie rozgrywek seniorów IV ligi, klas niższych oraz klas młodzieżowych na sezon 2022/23 dziecko po przeprowadzeniu specjalistycznych badań może zostać uprawnione do gry w młodszej grupie wiekowej niż wskazuje na to data urodzenia. Zapis ten dotyczy kategorii C1 i młodszych, zarówno u dziewcząt i chłopców.

§ 15 ust. 4 Regulaminu rozgrywek:

"Dopuszcza się warunkowy udział zawodników tzw. późno dojrzewających do rozgrywek młodszej kategorii wiekowej. W/w zawodnicy będą uprawniani do rozgrywek na mailowy wniosek klubu przez Wydział Gier i Ewidencji. O zakwalifikowaniu zawodnika jako tzw. późno dojrzewającego decydują badania przeprowadzane przez Zakład Teorii Sportu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Uzyskane zaświadczenie ważne jest nie dłużej niż do końca danego sezonu rozgrywkowego. Przepis dotyczy kategorii wiekowych C1 i młodszych, ma zastosowanie zarówno do dziewcząt, jak i chłopców."

Badania przeprowadzane będą przez Zakład Teorii Sportu AWF. Jego koszt wyniesie 199 zł, a okres ważności to koniec sezonu, w którym zostało ono zrobione. Na potrzeby projektu stworzono specjalny adres mailowy: akademiabiob@gmail.com - na który kierować można wszelkie pytania oraz zgłosić chęć wzięcia udziału badaniu.

- Zakład Teorii Sportu to ludzie, którym temat jest doskonale znany. To naturalny partner w tego typu projekcie. Cieszę się, że nasza współpraca się zacieśnia i myślę, że w tym obszarze będzie ona bardzo ważna dla całego wielkopolskiego futbolu - przyznaje prezes Wielkopolskiego Związku. – Ta współpraca daje nam obustronne korzyści. Z jednej strony jest to zderzenie praktyki z teorią, z drugiej to teoria dla praktyki. Najważniejszy w tym wszystkim jest jednak rozwój dzieci, dlatego nie możemy doczekać się otwarcia nowego rozdziału naszego wspólnego działania - dodaje przedstawiciel Zakładu.

Konferencja poświęcona optymalizacji procesu szkolenia z wykorzystaniem bio-bandingu

Na czwartek, 15 września zaplanowane zostało szkolenie pt.: "Optymalizacja procesu szkolenia z wykorzystaniem biologicznych wskaźników dojrzewania na przykładzie koncepcji bio-banding" - w ramach którego zostanie przedstawiony wykład prof. AWF dr hab. Jan Konarskiego oraz mgr Mateusza Skrzypczaka, przybliżający główne założenia koncepcji i przykładowe rozwiązania praktyczne stanowiące wprowadzenie do dyskusji, zapowiedź serii szkoleń trenerskich, prelekcji dla rodziców, a także zawodników, zmierzających do badań i wzbogacenia obecnego systemu szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 16:30-20:00. Żeby wziąć w nim udział trener powinien się do niego zalogować poprzez platformę pzpn24.pzpn.pl.