Wielkopolski ZPN na zjeździe PZPN

W czwartek w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Polskiego Związku Piłki Nożnej.


​Głównymi punktami Walnego Zgromadzenia było głosowanie nad sprawami finansowymi za ubiegły rok i zatwierdzeniem budżetu na 2018 rok. W czwartkowym zjeździe uczestniczyło 109 delegatów. Na sali obecni byli Paweł Wojtala - Prezes Wielkopolskiego ZPN oraz czterech delegatów - Adam Luboński, Andrzej Mroziński, Roman Jaszczak oraz Tadeusz Dubisz.

Delegaci dowiedzieli się, że przychody i wydatki związku zwiększą się w przyszłym roku. Budżet Polskiego Związku Piłki Nożnej wyniesie 205 310 000 zł, z czego 21 mln zł zostanie przeznaczone na potrzeby reprezentacji Polski seniorów. Walne Zgromadzenie przebiegło w spokojnych okolicznościach i w wielu kwestiach delegaci byli jednomyślni i obyło się bez większych dyskusji.