fot. Wielkopolski ZPN

Wnioski o licencje klubowe od 4 maja

Maj corocznie jest miesiącem przeznaczonym na procedurę licencyjną. W tym roku kluby czekają duże zmiany w sposobie składania wniosków za sprawą uruchomienia specjalnej platformy licencyjnej!

Zgodnie z przepisami uzyskanie licencji klubowej jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w rozgrywkach ligowych. Z roku na rok Wielkopolski ZPN starał się maksymalnie upraszczać dokumentację, by jej wypełnienie wiązało się z jak najmniejszym nakładem pracy po stronie klubów. W tym roku dokonano kolejnych istotnych zmian przenosząc całą procedurę licencyjną w dedykowane miejsce w sieci. 4 maja uruchomiona zostanie specjalna platforma, za pośrednictwem której będzie można składać wnioski licencyjne w kolejnych latach.

Utworzenie specjalnej aplikacji daje klubom nowe możliwości. Kluczową funkcjonalnością jest możliwość zapisu niekompletnego wniosku w formie kopii roboczej. Tym samym przedstawiciele klubów będą mogli wypełniać aplikację etapami, uzupełniając w późniejszym czasie załączniki oraz informacje wymagające sprawdzenia. System w trakcie wypełniania będzie sprawdzał kompletność wniosku i dopiero, gdy to nastąpi, pozwoli na jego wysłanie.

Kolejną ważną cechą jest komplementarność platformy, dzięki czemu cała procedura będzie przeprowadzona w jednym miejscu. Za jej pośrednictwem Komisja otrzyma wniosek, rozpatrzy go, w razie potrzeby odeśle do uzupełnienia i finalnie prześle decyzję o przyznaniu licencji. Kluby będą mogły natomiast bezpośrednio dokonać opłaty licencyjnej przelewem elektronicznym. Co istotne, czynność ta została przeniesiona na sam koniec procesu. Pozwoli uniknąć to komplikacji związanych z przelewem środków w niewłaściwej wysokości, do czego dochodziło w poprzednich latach.

Każdy z klubów uczestniczących w rozgrywkach będzie miał swoje indywidualne konto na platformie. Dane dostępowe zostaną rozesłane 4 maja i wówczas rozpocznie się okres składania wniosków o licencje klubowe. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną ustalony został jednolity dla wszystkich termin graniczny. Aplikację należy przesłać bezwzględnie do 31 maja!

Komisja ds. licencji klubowych Wielkopolskiego ZPN przypomina, że wnioski należy składać zgodnie z klasą rozgrywkową, w której występuje pierwszy zespół danego klubu w obecnym sezonie! W przypadku spadku nie ma konieczności ponownego wnioskowania. Nową aplikację trzeba natomiast złożyć, gdy zespół awansuje do wyższej klasy rozgrywkowej. Beniaminkowie będą mieli na to czas w ciągu 5 dni od otrzymania decyzji Wydziału Gier i Ewidencji.

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt mailowy z Komisją - licklub@wielkopolskizpn.pl.

 

PROCEDURA LICENCYJNA - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- wnioski tylko online przez platofmę licencyjną;

- termin: od 4 do 31 maja;

- wnioskowanie o licencję na klasę rozgrywkową, w której zespół występuje w obecnym sezonie;

- płatność po otrzymaniu decyzji o przyznaniu licencji;

- kluby IV ligi otrzymują licencję wyłącznie na sezon 2021/22, w pozostałych klasach rozgrywkowych można wnioskować o licencję na dwa sezony pod warunkiem posiadania prawa do użytkowania obiektu na cały ten okres.

 

PROCEDURA LICENCYJNA - WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE

ZMIANY WŁADZ NIEODNOTOWANE W KRS/EWIDENCJI
Jeżeli w klubie dokonano zmian we władzach, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS/ewidencji, do wniosku licencyjnego - jako załączniki dodatkowe - powinny zostać złożone również kopie uchwał Walnych Zgromadzeń w zakresie omawianych zmian, potwierdzone za zgodność z oryginałem prez osoby składające wnioski w imieniu klubu.

SZKOLENIE MŁODZIEŻY
W poszczególnych klasach rozgrywkowych wymagane jest prowadzenie następującej liczby zespołów młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach związkowych:
- IV liga - 3 zespoły;
- V liga - 2 zespoły;
- Klasa Okręgowa - 1 zespół.
Do powyższego limitu wliczane są drużyny od juniora starszego (A1) do żaka (F2).

W przypadku braku odpowiedniej liczby zespołów młodzieżowych, kluby mogą podpisywać umowy o współpracy - obejmujące określoną liczbę drużyn - z podmiotami zajmującymi się wyłącznie szkoleniem młodzieży.

Podmioty szkolące młodzież mogą podpisać umowy z więcej niż jednym klubem, ale tylko pod warunkiem, że działają one na terenie tego samego powiatu.

Możliwe jest zwolnienie klubu z obowiązku posiadania jednej z wymaganych drużyn młodzieżowych. Wiąże się to z dokonaniem opłaty w wysokości 2000 (IV liga) i 1500 (V liga, Klasa Okręgowa) złotych, która w całości przeznaczana jest na organizację turniejów dziecięcych przez Wielkopolski ZPN. Nie ma możliwości zwolnienia dotyczącego większej liczby zespołów - jeśli klub nie będzie w stanie spełnić kryterium, nie otrzyma licencji.