fot. Certyfikacja PZPN

Wydłużenie terminów w trzecim cyklu Certyfikacji

Polski Związek Piłki Noznej poinformował o zmianie terminów w ramach III cyklu Programu Certyfikacji dla szkółek piłkarskich. Kluby otrzymały więcej czasu na dopełnienie formalności.

Najbliższy cykl Programu obejmuje lata 2022-23. O "gwiazdki" ubiegać się mogą szkółki piłkarskie, które nie posiadają aktualnego certyfikatu w cyklu drugim oraz nie odebrano im certyfikatu w roku kalendarzowym 2021, a jednocześnie spełniają wszystkie poniższe kryteria formalne:
- są członkami PZPN:
- są klubami piłkarskimi w rozumieniu Ustawy o sporcie;
- w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony nieprzerwanie i samodzielnie prowadzą szkolenie w co najmniej jednej kategorii wiekowej z przedziału Junior G – Junior D (U-6 – U-13):
- biorą udział lub zgłoszą się do udziału w oficjalnych rozgrywkach krajowych i/lub wojewódzkich w obecnym sezonie (2021/22).
Szkółki, które chcą ubiegać się o certyfikat PZPN nie mogą również posiadać jakichkolwiek zaległości finansowych wobec Związku z tytułu dofinansowania ze środków publicznych uzyskanego w poprzednich cyklach programu (w szczególności nierozliczonych, niewykorzystanych lub niezwróconych kwot dofinansowania). Warunek ten dotyczy również tzw. podmiotów powiązanych.

Zgodnie z nowym harmonogramem wydłużone zostały terminy dwóch pierwszych etapów formalnych:
- do 29 sierpnia (do g.23:59) wydłużony został termin na składanie Formularzy Rejestracyjnych przez podmioty ubiegające się o Certyfikat;

- do 7 września (do g.23:59) wydłużony został termin na składania Formularzy Zgłoszeniowych.

W razie pytań należy kontaktować się z Działem Wsparcia PZPN pod numerem telefonu: 732 122 222 lub mailowo pod adresem certyfikacja.wielkopolskie@pzpn.pl.