fot. Wielkopolski ZPN

Wydłużenie ważności weryfikacji boiska

Wielkopolski ZPN zdecydował, że boiska, które bez uwag przeszły ostatnią weryfikację związaną z procesem licencyjnym, zostaną automatycznie dopuszczone do użytkowania do końca sezonu 2020/21.

Weryfikacja boiska jest niezwykle istotnym działaniem w trakcie procesu licencyjnego. W jej trakcie następuje sprawdzenie danych dotyczących obiektu, wpisanych przez kluby do załącznika infrastrukturalnego, ze stanem faktycznym. Dzięki temu możemy mieć pewność, że na danym boisku wszelkie wymiary boiska czy bramek są zgodne z przepisami, jak również że oprócz placu gry zapewniona jest niezbędna infrastruktura szatniowo-sanitarna.

Wobec sytuacji związanej z epidemią Wielkopolski ZPN zdecydował, że dokonywanie weryfikacji przed sezonem 2020/21 zostanie ograniczone. Obiekty, które pomyślnie przeszły procedurę w trakcie ostatniego procesu licencyjnego, nie będą ponownie sprawdzane i zostaną automatycznie dopuszczone do rozgrywania meczów mistrzowskich na kolejny sezon.

Prolongata zgody nie będzie dotyczyły boisk, gdzie stwierdzono uchybienia i klubów, które zostały objęte nadzorem infrastrukturalnym. W tych przypadkach niezbędne będzie ponowne przejście procedury. Zgodnie z zasadami, w ustalonym terminie klub będzie musiał przygotować boisko do warunków meczowych. Warto przy okazji przypomnieć, że weryfikacja wiąże się z kosztami wyłącznie dla klubów występujących w IV ligach i wyższych. Jej koszt jest jednak symboliczny - 50 złotych + koszty dojazdu. W przypadku klubów klas niższych wszystkie koszty ponosi Wielkopolski ZPN.