fot. thumb_Licencje_karty_752x319_landscape.jpg

Wymiana uprawnień trenerskich

Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN informuje o możliwości wymiany uprawnień przez trenerów posiadających uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna oraz dyplomy Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej. Procedura zostanie uruchomiona 1 stycznia.

Wymiana jest zgodna z obowiązującym systemem licencjonowania trenerów uwzględniającym postanowienia Konwencji Trenerskiej UEFA oraz właściwymi Uchwałami Zarządu PZPN tj.:
- nr IV/63 z dn. 20.04.2017 (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie licencji trenerskich
- nr V/75 z dn. 25.05.2017 w sprawie organizacji kursów trenerskich.

Na podstawie zapisów Uchwały nr IV/63 art. 5 pkt. 11 i 12, od 1 stycznia 2020 roku wymiana uprawnień trenerskich będzie prowadzona według następującego klucza:
- trenerzy posiadający dyplomy Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej– będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots C
- trenerzy posiadający uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna – będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots C

Powyższe dotyczy dyplomów i uprawnień wydanych przed 23 sierpnia 2013 w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku (pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed w/w terminem i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych).

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej lub uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna
 2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
 3. Dokument poświadczający posiadanie wykształcenia (świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo ukończenia szkoły wyższej)
 4. Oświadczenie antykorupcyjne – dokument można pobrać w końcowej części składania wniosku
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ TERMIN WAŻNOŚCI LICENCJI

Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN informuje, iż wymiana uprawnień będzie odbywać się do końca 2021 roku. Trenerzy składający wniosek w danym roku otrzymają bezpłatną licencje do końca danego roku kalendarzowego
(np. osoba składająca wniosek 15 stycznia 2020 roku otrzyma darmową licencję do 31 grudnia 2020 roku,
osoba składająca wniosek 15 września 2020 roku otrzyma darmową licencję do 31 grudnia 2020 roku,
osoba składająca wniosek 15 stycznia 2021 roku otrzyma darmową licencję do 31 grudnia 2021 roku,
osoba składająca wniosek 15 września 2021 roku otrzyma darmową licencję do 31 grudnia 2021 roku).

W celu przedłużenia wygasającej licencji prosimy o zapoznanie się z artykułem przygotowanym przez PZPN (klik!)

PROCES APLIKACJI

Uprawnienia trenerskie będzie można wymienić tylko poprzez platformę PZPN24. Jeżeli trener/instruktor nie posiada konta, niezbędne jest jego założenie. Jak to zrobić, prezentuje specjalnie przygotowany materiał filmowy (klik!).

Wymiana uprawnień trenerskich, o których mowa powyżej będzie odbywała się tylko w poszczególnych Komisjach Licencyjnych w Trybie Nadzwyczajnym Wojewódzkich ZPN, w tym Wielkopolskiego ZPN.

Aby wymienić uprawnienia należy zalogować się na swoje konto na platformie PZPN24, a następnie:

 1.  Wybrać z górnego paska „Wydarzenia”
 2.  Wybrać „Kursy, Licencje & Konferencje”
 3.  Następnie wybrać „Organizację” – czyli  Wielkopolski ZPN
 4.  Następnie wybrać rodzaj „Licencje trenerskie – tryb nadzwyczajny” po czym wyszukać dane wydarzenie. Po wyszukaniu wydarzenia należy kliknąć „Aplikuj” .

W kolejnym kroku należy dołączyć:

 1. Jeden w wymaganych dyplomów trenerskich (dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej lub uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna),
 2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
 3. Jeden z dokumentów poświadczający wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo maturalne lub świadectwo ukończenia szkoły wyższej).
 4. Po dołączeniu wszystkich wymaganych dokumentów wybieramy „Akceptuj”.

Następnie w pierwszym kroku należy wybrać:

 1. Wybrać "Wnioskuję o „Wymiana uprawnień trenerskich”", następnie wybrać rodzaj wnioskowanej licencji „Grass C”.
 2. Pobrać i wydrukować „oświadczenie antykorupcyjne”. Po wydrukowaniu należy podpisać dokument oraz załączyć w korku trzecim, Składanie wniosku kończymy poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”.

Wnioski rozpatrywać będą osoby odpowiedzialne za weryfikację w Wielkopolskim ZPN. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z mailowy z Koordynatorem Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN w Wielkopolsce, Marcinem Drajerem - marcin.drajer@pzpn.pl.