fot. Wielkopolski ZPN

Wytyczne sanitarne dot. organizacji meczów

Wielkopolski ZPN przypomina, że pomimo zdecydowanie niższej liczby zakażeń i zliberalizowaniu większości obostrzeń, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nadal obowiązuje stan epidemii, co wiąże się m.in. z ograniczeniami dotyczącymi organizacji wydarzeń sportowych.

Obecne stan prawny uregulowany jest rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja, z późniejszymi zmianami. Na mocy tych przepisów do 31 sierpnia na obiektach sportowych na otwartym powietrzu udostępnia się nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni należy zachować odległości 1,5 m pomiędzy widzami (§9 ust. 31e lit 7 rozporządzenia). Co istotne, do ww. limitów nie wlicza się osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 (§9 ust. 19b rozporządzenia).

Ponadto należy pamiętać, że do obowiązków organizatora współzawodnictwa sportowego należy między innymi (§9 ust. 33 pkt 1 rozporządzenia):
- dezynfekcja szatni i węzłów sanitarnych;
- zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.
Osoby uczestniczące w wydarzeniu sportowym są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt (§9 ust. 33 pkt 2 rozporządzenia).

Zastosowanie się do obowiązujących zasad może zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, co rzutować może chociażby na możliwości kontynuacji rozgrywek.