fot. Wielkopolski ZPN

Wytyczne Wielkopolskiego ZPN dla uczestników rozgrywek

Z uwagi na wprowadzenie nowych obostrzeń przez władze państwowe, Wielkopolski ZPN przygotował kolejny zbiór rekomendacji i instrukcji we wszelkich kwestiach związanych z zagrożeniem epidemiologicznym.

ZAMKNIĘCIE OBIEKTÓW DLA PUBLICZNOŚCI

Od soboty w całym kraju obowiązuje przepis o organizacji wydarzeń sportowych bez udziału publiczności. W związku z tym pojawiły się wątpliwości dot. możliwości pojawiania się osób na obiektach o charakterze otwartym bez ogrodzeń.

W opinii prawnika związkowego „brak opłotowania” nie zwalnia organizatora zawodów piłkarskich od odpowiedzialności m.in. za brak należytego porządku czy przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa na stadionie. Każda nieruchomość to wyodrębniona część powierzchni ziemskiej. W związku z tym brak opłotowania danej nieruchomości nie wpływa na jej wielkość, granice itd.. Bazując na powyższej interpretacji, Wielkopolski ZPN rekomenduje na tzw. "obiektach otwartych" wytyczenie - wszelkimi dostępnymi sposobami, np. taśmą odgradzającą - terenu, na którym odbywają się zawody sportowe. Odgrodzenie powinno odzwierciedlać rzeczywiste granice obiektu.

PRZEKŁADANIE SPOTKAŃ Z UWAGI NA ZAKAŻENIA/KWARANTANNĘ

Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia zakażeń bądź skierowania przedstawicieli drużyn na kwarantannę określa przyjęty przez Związek Regulamin postępowania w zakresie ograniczenia ryzyka zarażenia wirusem SARS-COV-2 (klik!).

Zgodnie z określonymi regulacjami, przełożenie spotkania przez Wielkopolski ZPN jest możliwe na wniosek klubu w przypadku:
- skierowania na kwarantannę co najmniej 4 zawodników/członków sztabu szkoleniowego;
- potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem u zawodnika/członka sztabu szkoleniowego.

Wszystkie przypadki mające skutkować przełożeniem spotkania muszą zostać poparte odpowiednią dokumentacją. Tylko wówczas zmiana terminu nie zostanie obarczona regulaminową opłatą dodatkową. Ze szczegółowymi regułami postępowania można zapoznać się tutaj (klik!).

Jednocześnie Wielkopolski ZPN zwraca klubom uwagę, by niezwłocznie podejmować komunikację zarówno ze związkiem jak i drużyną przeciwną. Szybkie działanie pozwoli wszystkim odpowiednio zaplanować swoje działania, w tym m.in. związane z poinformowaniem wyznaczonego na to spotkanie sędziego.

NOWE TERMINY SPOTKAŃ

Wielkopolski ZPN daje zainteresowanym klubom możliwość określenia nowego terminu przekładanych spotkań między sobą. Zastrzega się jednak, że wszelkie zaplanowane w rundzie jesiennej mecze muszą zostać rozegrane do końca roku kalendarzowego.

W przypadku braku porozumienia między stronami wyznaczany jest termin obligatoryjny. Jeśli spotkanie nie dojdzie do skutku, zgodnie z przepisami może zostać zweryfikowane jako nieodbyte bez przyznawania punktów.

PROBLEM ZDROWOTNY TRENERA

Zgodnie z przepisami zespół zawsze musi być prowadzony przez szkoleniowca z uprawnieniami i nie ma możliwości, by rozgrywano spotkanie bez trenera. Istnieją jednak określone regulaminowo opcje jednorazowego zastępstwa w wyjątkowych przypadkach.

W przypadku, gdy z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne zagrożona jest obecność trenera, należy niezwłocznie skontaktować się z Trenerem Koordynatorem Wielkopolskiego ZPN, Marcinem Drajerem.

KONTYNUACJA ROZGRYWEK

Związek zwraca się do klubów z prośbą o rozważenie zasadności przekładania spotkań. Dotyczy to w szczególności zespołów młodzieżowych, gdzie wynik sportowy powinien być traktowany jako aspekt drugorzędny wobec podnoszenia umiejętności zawodników. O ile zaistniałe okoliczności nie uniemożliwiają skompletowania składu, wskazanym jest podejmowanie wszelkich starań w celu rozgrywania meczów.

Wielkopolski ZPN nie planuje przerywać wszystkich rozgrywek w sezonie 2020/21. Taka decyzja może nastąpić jedynie wskutek decyzji nadrzędnych Polskiego Związku Piłki Nożnej bądź organów państwowych.