fot. Wielkopolski ZPN

Zamrożenie opłat za transfery czasowe

Prezes Wielkopolskiego ZPN, Paweł Wojtala, podjął decyzję o zamrożeniu opłat dokonanych przed rundą wiosenną za transfery czasowe.

Zaistniała sytuacja zawieszenia rozgrywek z uwagi na stan epidemii generuje problemy dla wszystkich podmiotów funkcjonujących w środowisku piłkarskim. Przygotowany przez PZPN pakiet pomocowy obejmie wszystkie szczeble rozgrywek w Polsce, od Ekstraklasy do Klasy C, a jego łączna wartość osiągnie 116 milionów złotych. Dla klubów niższych lig najistotniejszym elementem projektu jest zniesienie opłat ryczałtowych za uczestnictwo w rozgrywkach na sezon 2020/21.

Możliwości wsparcia klubów w trudnym czasie bada również w obrębie swojego działania Wielkopolski ZPN. Pierwszą podjętą decyzją jest zamrożenie opłat transferowych za wypożyczenia zawodników dokonane na rundę wiosenną. Zostaną one rozliczone dopiero w momencie wznowienia rozgrywek. Jeśli do tego nie dojdzie i sezon 2019/20 zostanie zakończony, wówczas wniesione opłaty dot. transferów czasowych zostaną wycofane. Szczegółowy sposób ich rozliczenia ustalany będzie z poszczególnymi klubami indywidualnie. Tym samym kwestie finansowe dostosowane zostaną do utraconych korzyści klubów wypożyczających - jeśli wypożyczenie nie zostanie wskutek epidemii "skonsumowane", nie będzie wiązać się z kosztami.

Przedstawiona decyzja jest pierwszym krokiem wykonanym z myślą o pomocy klubom w obecnej sytuacji. W najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych ruchów, czego nie ukrywa Prezes Wielkoposkiego ZPN. - Zaczynamy od decyzji, która była dla nas oczywista. Wsparcie przygotowane przez PZPN jest bardzo cenne, ale nie możemy na nim poprzestać. Dlatego intensywnie analizujemy nie tylko możliwe warianty wznowienia rozgrywek, ale też wnikliwie sprawdzamy wszystkie regulaminy i opłaty. Kiedy wrócimy na boiska, znajdziemy się w zupełnie nowej sytuacji, w której będzie trzeba się odnaleźć. Będziemy chcieli pomóc w każdym aspekcie. Podjęliśmy już np. rozmowy z organizacjami samorządowymi dotyczące ewentualnych problemów z realizowaniem zadań, na które kluby otrzymały dotacje. Dążymy do rozwiązań systemowych, które obejmą możliwie najszersze grono naszych członków. Wierzę, że dzięki temu żaden ośrodek z powodu obecnej sytuacji nie zniknie z piłkarskiej mapy Wielkopolski - podkreśla Paweł Wojtala.

O kolejnych decyzjach dot. rozgrywek i klubów będziemy informować niezwłocznie po ich podjęciu.