fot. Menedżer Sportu UE

Zapraszamy na studia podyplomowe "Menedżer sportu"

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu prowadzi nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych na kierunku Menedżer Sportu. Parterem projektu edukacyjnego jest Wielkopolski ZPN, dzięki czemu przedstawiciele klubów mogą skorzystać z preferencyjnej oferty.

Kontynuacja współpracy motywowana jest chęcią inwestowania czasu i uwagi w rozwój obecnej i przyszłej kadry managerskiej zainteresowanej pracą w instytucjach sportowych. Wielkopolski ZPN, jako jeden z najprężniej działających regionalnych związków, dostrzega możliwość rozwoju, jaką niesie korzystanie ze specjalistycznie wykształconej kadry zarówno przez sam Związek, jak również zrzeszone kluby. Dlatego też w ramach porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym, członkowie Związku mogą uzyskać 20% rabat w opłacie za studia.

Rekrutacja trwa do 2 października 2022 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej studiów (tutaj!). Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia proszone są o kontakt z p. Adamem Metelskim - adam.metelski@ue.poznan.pl; tel. 693 634 343.