fot. Wielkopolski ZPN

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Wielkopolski ZPN zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawcze Delegatów, które odbędzie się 10 maja o godzinie 17:00 w Hotelu Poznańskim w Luboniu.

Podczas zebrania podsumowana zostanie działalność Związku w roku 2018. Delegaci głosować będą m.in. nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i udzieleniem absolutorium Zarządowi.

Wszystkie osoby, które nie posiadają mandatu, a chciałyby przyglądać się obradom związkowym, proszone są o kontakt mailowy pod adresem sekretariat@wielkopolskizpn.pl.