fot. Piłka nożna

Zasady bezpieczeństwa w trakcie spotkań

Wielkopolski ZPN przypomina o zasadach bezpieczeństwa związanych z sytuacją epidemiczną, które obowiązują uczestników meczów piłkarskich.

Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązek zakrywania ust i nosa można realizować tylko i wyłącznie za pomocą maseczki. Tym samym przepisy nie dopuszczają możliwościrealizacji tego nakazu przy pomocy chociażby przyłbicy, części odzieży, chust czy innych tego typu zamienników.

Ponadto zgodnie z §25 ust. 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy m. in. miejsc ogólnodostępnych, w tym budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby sportu. Z obowiązku zakrywania ust i nosa (§25 ust. 3 pkt 11 rozporządzenia) zwolnieni są na obiekcie:
- sędziowie;
- trenerzy;
- osoby uprawiające sport.

Należy zwrócić uwagę, iż powyższe wyłączenie dotyczy tylko okresu meczu. Przed i po spotkaniu - wzorem lig profesjonalnych - wszystkie osoby powinny stosować się do ogólnego obowiązku zakrywania ust i nosa. Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z ustaloną interpretacją przepisów, osobami uprawiającymi sport nie są rezerwowi oczekujący na wejście na boisko. Ich zatem przepis o noszeniu maseczek w takiej sytuacji również obowiązuje.

Zastosowanie się do przyjętych zasad może zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, co rzutować może chociażby na możliwości kontynuacji rozgrywek.