fot. Wielkopolski ZPN

Zasady dot. sprawdzania tożsamości - przypomnienie

W związku z rosnącą w ostatnim czasie liczbą przypadków sprawdzania tożsamości zawodników i powiązanymi z tym nieprawidłowościami, Wielkopolski ZPN przypomina wszystkim klubom o obowiązujących w tym zakresie przepisach.

Kwestie weryfikacji tożsamości zawodników reguluje §12 Regulaminu Rozgrywek. Zawarto w nim określoną listę dokumentów, które wskazani przez drużynę przeciwną zawodnicy mogą okazać sędziemu:
a) dowód osobisty;
b) paszport;
c) prawo jazdy;
d) legitymacja szkolna;
e) inne dokument ze zdjęciem, który pozwoli na identyfikację;
f) dokument w formie elektronicznej (elektroniczny dowód osobisty);
g) dokument ze zdjęciem zarejestrowanego w systemie Extranet.

Wobec powyższe listy należy wyraźnie zaznaczyć, że:
- wskazany w punkcie e) inny dokument musi być dokumentem poświadczającym tożsamość przez instytucję publiczną wystawiającą go - może to być np. legitymacja studencka, karta PEKA, karta biblioteczna etc. pod warunkiem, że zdjęcie oraz dane widniejące na dokumencie są czytelne.
- przez wskazany w punkcie f) dokument w formie elektronicznej należy rozumieć elektroniczną wersję dokumentu przedstawioną w aplikacji cyfrowej - e-dowód bądź dowód/prawo jazdy w mObywatel.
- wskazany w punkcie g) dokument e zdjęciem w systemie Extranet dotyczy przede wszystkim zawodników w rozgrywkach młodzieżowych - formularz rejestracyjny każdego zawodnika niepełnoletniego musi być obecnie umieszczony w systemie wobec czego przy weryfikacji możliwe jest przedstawienie go sędziemu.

Tym samym w żadnym wypadku przy sprawdzeniu tożsamości nie jest wystarczającym przedstawienie zdjęcia dokumentu, jego kserokopii czy też zrzutu ekranu z aplikacji mobilnej. Przedstawienie takich materiałów może zostać opisane przez sędziego zgodnie z zaistniałą sytuacją, nie jest natomiast spełnieniem przepisów dotyczących weryfikacji zawodnika.

Jednocześnie przypominamy, że na zawodnikach i pośrednio klubach spoczywa obowiązek dopilnowania, by wszyscy uczestnicy zawodów posiadali przy sobie odpowiednie dokumenty. Sędziowie przy sprawdzeniu tożsamości opisują jedynie zaistniały stan faktyczny, dokonując oceny wizerunku zawodnika z przedstawionym dokumentem.

Zgodnie ze wskazanym wcześniej paragrafem Regulaminu Rozgrywek, właściwe muszą być nie tylko dokumenty, ale też sama forma zgłoszenia protestu. Musi on być sporządzony pisemnie, z czytelnym podpisem kierownika zespołu (zgodnie z protokołem meczowym) i przekazany w trakcie trwania spotkania - nie ma znaczenia czy nastąpi to w trakcie gry czy w przerwie. Sprawdzenie może dotyczyć wyłącznie do czterech zawodników i to tylko tych, którzy w momencie zgłoszenia protestu przebywają na placu gry.

Sprawdzenie może nastąpić zarówno przed zawodami, w przerwie meczu bądź po zawodach - nie później jednak niż 15 minut od ich zakończenia. Decyduje o tym sędzia zależnie od momentu złożenia protestu. Nie można przeprowadzić sprawdzenia w trakcie gry. Na kierowniku drużyny spoczywa odpowiedzialność zatrzymania jego zawodnika do dyspozycji sędziego do czasu kontroli.

Weryfikacja czy wszystko przebiegło w zgodzie z przepisami, jest wyłącznym prawem Wydziału Gier i Ewidencji Wielkopolskiego ZPN. W przypadku, gdy zawodnik nie posiada odpowiedniego dokumentu bądź też nie stawi się po meczu do kontroli, jest on uznawany przez Wydział za nieuprawnionego do występu w tym spotkaniu.

Na koniec należy przypomnieć, że możliwość sprawdzenia tożsamości graczy na takich samych zasadach przysługuje również obecnemu na zawodach trenerowi edukatorowi lub trenerowi powiatowemu nominowanemu przez Wielkopolski ZPN.