fot. Certyfikacja PZPN

Zgłoszenia do Programu Certyfikacji do 10 października

Tylko do soboty, 10 października, kluby zainteresowane dołączeniem do Programu Certyfikacji mają czas na złożenie aplikacji w drugim cyklu projektu dedykowanego szkółkom piłkarskim.

Na składanie niezbędnych dokumentów tym razem wyznaczono jedynie 10 dni począwszy od 1 października. To oznacza, że termin upływa już 10 października i później nie będzie możliwości podjęcia starań o dołączenie do programu w drugim cyklu obejmującym lata 2020-22.

Zgłaszać mogą się obecnie wszystkie szkółki, które nie posiadają aktualnego certyfikatu w pierwszym cyklu (na lata 2019–21) oraz spełniają następujące warunki:
– są członkami PZPN;
– są klubami piłkarskimi w rozumieniu Ustawy o sporcie;
– w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony nieprzerwanie i samodzielnie prowadziły szkolenie w co najmniej jednej kategorii wiekowej z przedziału Junior G – Junior D (U-6 – U-13);
– biorą udział lub zgłoszą się do udziału w oficjalnych rozgrywkach krajowych i/lub wojewódzkich w sezonie 2020/21;
– nie utraciły certyfikatu decyzją organów PZPN ds. certyfikacji w pierwszym cyklu Programu Certyfikacji.

Osoba składająca formularz rejestracyjny musi być przygotowana na dołączenie podczas zgłoszenia następujących dokumentów:
– wypisu z rejestru, w którym zarejestrowana jest szkółka lub kopii dokumentów potwierdzających zasadę reprezentacji podmiotu;
– stosownego pełnomocnictwa (tylko w sytuacji, gdy osoba rejestrująca nie jest uprawniona do samodzielnej rejestracji podmiotu);
– zaświadczenia z Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej o uczestnictwie w rozgrywkach (tylko jeśli rozgrywki, w których bierze udział nie są zarejestrowane w systemie Extranet).

Przypominamy – formularze rejestracyjne można składać do 10 października. Więcej szczegółów (także technicznych) dotyczących procedury rejestracji podmiotu do drugiego cyklu Programu Certyfikacji PZPN można znaleźć POD TYM LINKIEM oraz w poniższym tutorialu.

Wszystkie szczegóły dotyczące Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich znajdują się w regulaminie dostępnym do pobrania POD TYM LINKIEM oraz materiale dotyczącym kryteriów drugiego cyklu dostępnym POD TYM LINKIEM.