fot. Wielkopolski ZPN

Zgłoszenia do rozgrywek 2020/21

Wielkopolski ZPN rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do rozgrywek seniorskich i młodzieżowych w sezonie 2020/21. Czas na złożenie dokumentów kluby mają do 15 czerwca.

Zgłoszenie do rozgrywek jest formalnym potwierdzeniem uczestnictwa zespołu w rozgrywkach danej ligi, zgodnie z przysługującym mu uprawnieniem oraz otrzymaną na daną klasę rozgrywkową licencją. Ponadto, poprzez zgłoszenie można wyrazić również chęć dobrowolnego uczestnictwa w niższej o jeden poziom lidze, co z uwagi na wyjątkową sytuację w obecnym roku, umożliwił Wielkopolski ZPN.

Obowiązek przesłania zgłoszenia dotyczy wszystkich klubów występujących w rozgrywkach prowadzonych przez Wielkopolski ZPN. Jest on m.in. podstawą do wyrażenia chęci uczestnictwa w rozgrywkach Pucharu Polski przez drużyny niezrzeszone.

Formularze zgłoszeniowe pobrać można poniżej. Odrębnie przygotowane zostały trzy dokumenty - dla lig seniorskich, lig młodzieżowych oraz rozgrywek Żaków. Te ostatnie prowadzone będą w formule turniejowej bez klasyfikacji, a klub zgłaszając drużyny, deklaruje czy ma możliwości infrastrukturalne i chęci bycia organizatorem takiego turnieju. Formularze zgłoszeniowe do rozgrywek kobiecych zostaną opublikowane w terminie późniejszym, po wyjaśnieniu kwestii związanych z zaplanowaną przez PZPN reorganizacją lig seniorek.

Wypełnione i podpisane przez uprawnione osoby zgłoszenia należy przesłać mailowo na adres rozgrywki@wielkopolskizpn.pl w terminie do 15 czerwca. Niedotrzymanie wskazanego terminu może skutkować nieuwzględnieniem klubu przy podziale lig, co będzie się wiązało z możliwością startu wyłącznie na najniższym szczeblu rywalizacji - w Klasie B (seniorzy) bądź najniższych ligach okręgowych (młodzież).