fot. Kolegium Sędziów

Zgłoszenia ryczałtowych/przelewowych płatności sędziowskich

Wielkopolski ZPN rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do programu płatności ryczałtowych bądź przelewowych ekwiwalentów sędziowskich w sezonie 2021/22. Dokumenty są przyjmowane do 15 sierpnia.

Płatności ryczałtowe obowiązkowo funkcjonują w trzech najwyższych poziomach rozgrywkowych - PROEKO IV lidze, RED BOX V lidze oraz RED BOX Klasie Okręgowej. Z możliwości rozliczania arbitrów poprzez Związek korzysta jednak zdecydowanie większa liczba klubów, obecnie jest to już ponad 350 podmiotów.

Decydując się na ryczałt na podstawie wystawionego dokumentu księgowego, kluby dokonują płatności do Wielkopolskiego ZPN jednorazowo bądź w ratach. Tym samym jednym przelewem mogą sfinalizować wszystkie formalności związane z opłatami sędziowskimi, zdejmując jednocześnie z siebie obowiązki podatkowe, które przechodzą w tej sytuacji na Związek. Jedyny warunkiem przystąpienia do programu jest brak zaległości wobec Wielkopolskiego ZPN.

Drugą opcją obok ryczałtu jest wypłata ekwiwalentów sędziowskich po spotkaniach przelewami. By przystąpić do tego programu, należy zobowiązać się do uiszczania należności z konta klubu w terminie 7 dni od rozegrania meczu.

By skorzystać z opcji ryczałtowej/przelewowej, należy wypełnić formularz dostępny poniżej. Dokument jest zautomatyzowany, dzięki czemu można go w całości wypełnić komputerowo i wydrukować wyłącznie na cele złożenia podpisu i pieczątki. Po dokonaniu tych czynności oświadczenie w formacie .pdf (nie jako obraz jpg/png!) należy przesłać mailowo na adres dyscyplina@wielkopolskizpn.pl w terminie do 15 sierpnia 2021 roku. Oświadczenie ważne jest przez cały sezon, nie ma zatem konieczności ponownego wypełniania przed rundą wiosenną.

Dodatkowych informacji w temacie udziela Piotr Hajduk pod numerem telefonu 882 745 122.